tisdag, november 30th, 2010...17:13

Dokumentären Armadillo Skolbio

Jump to Comments

I dokumentären Armadillo är vi som åskådare flugor-på-väggen med en grupp danska soldater ur ISAF-styrkan. Vi känner soldaternas gruppgemenskap, jargong och rädsla. Filmen väcker många känslor och tankar kring bland annat identitet, gruppgemenskap, mänskliga rättigheter, krig och förståelse för vår omvärld och våra medmänniskor.

Tisdagen den 7:e december  visar AV-Centralen dokumentären Armadillo som skolbio för gymnasiet på biografen Grand.

I samband med visningen av Armadillo besöks vi även av Frida Engman från svenska Afghanistankommittén. Frida introducerar oss till det civila Afghanistan före filmvisningen 09.00-9.45 på biografen Grand. Frida Engman medverkar även i diskussionerna med eleverna efter filmvisningen.

Alla pedagoger erbjuds dessutom en särskild träff med start 14.10.  Vi för då en gemensam diskussion kring Armadillo och reflekterar över dagen och hur vi kan arbeta vidare med Armadillos teman i sal G404.

Gymnasiets lärare som vill arbeta med Armadillo träffas redan den 2 december 16.00 i sal H321 (kontakt Martin Stenbeck). Möjligheter att arbeta med filmen Armadillo diskuteras och vi ser tillsammans filmen Armadillo 18.30.  Dokumentären visas även onsdagen den 1:e december om det passar dig bättre.

Vill du som gymnasielärare besöka visningen gratis? Lämna ditt namn, e-post samt arbetslag till ellen.pettersson@trelleborg.se samt ange vilken dag du vill se Armadillo. Din anmälan måste dock vara registrerad senast den 15.00 den dag du vill besöka biografen för att din gratisbiljett ska gälla. Du anger dina uppgifter i kassan för att komma in. Biljettpriset för den vanlige besökaren ligger runt 65 kr.

 Armadillo kommer när instutionella rättigheter finns tillgängliga i februari att köpas in till AV-Centralens utbud.

HÅLLTIDER

09:00-09:45             Filmintroduktion (Grand)

                        Medverkande klasser: BF09A, BF09B, HP09A, HP09B, VOC09 och Resurs

                        _____________________________________________________________________

09:45-10:00             RAST

_____________________________________________________________________

10:00-11:50             Film Armadillo (Grand)

                        Medverkande klasser: BF08A (15), BF08B (19), BF09A (15), BF09B (16),

                        HP09A (20), SP09B (19), SP09C (19), SP10B (22), SP10C (30), Resurs (15),

                        VOC09 (33)

10:30-11:20             Filmdiskussion (G404)

                        SP09A (33)

                        Totalt: 33 elever

_____________________________________________________________________

11:50-12:40             LUNCH

_____________________________________________________________________

12:15-14:10             Film Armadillo (Grand)

                        BF10A (), BF10B (), HP09B (21), SP09A (33), SP08 (?)

                        Totalt: 54+? elever

12:40-13:30             Filmdiskussion (G404)

                        Medverkande klasser: SP10C (30), SP09C (19)

13:30-14:20             Filmdiskussion (G404)

                        Medverkande klasser: SP10B (22), SP09B (19), BF09A (15), BF09B (16)

                        OM FRIDA ENGMAN & SAK

Frida Engman är skolansvarig på biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén. Hon har rest i Afghanistan vid flera tillfällen och har besökt många skolor under sina resor. Hon berättar om den civila situationen i Afghanistan mot bakgrund av det krig som filmen visar.

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har i 28 år arbetat med bistånd i Afghanistan. Organisationen har 5500 anställda i Afghanistan och arbetar med utbildning, sjukvård, rehabilitering och utveckling av landsbygden. I Sverige är SAK en medlemsorganisation som bedriver informationsarbete och insamlingar. 25 svenska skolor har en varsin vänskola i Afghanistan.

 

OM DOKUMENTÄRFILM

Dokumentär är en subjektiv skildring av verkligheten. Ofta med avsikt att problematisera, fördjupa, skapa sammanhang och debatt. Dokumentären behöver inte förhålla sig till reportagets krav på en till synes mer neutraliserad rapportering utan driver ofta en tes, som filmaren gör allt för att bevisa.

Bilder, ljud, musik, händelseförlopp monteras, förstärks och fogas på det sätt som bäst skapar dramatik och bygger filmarens vinkel av verkligheten. Dokumentär är en spännande genre som rönt nya framgångar och uppmärksamhet de senaste åren.

Vill du fördjupa dig mer kring genren dokumentär eller se fler dokumentärfilmer med dina elever kontakta AV-Centralen och besök vår blogg om dokumentärfilm för förändring.

OM DOKUMENTÄREN ARMADILLO

Filmhandledning

Trailer

Filmvisningar på GRANDLeave a Reply