onsdag, december 8th, 2010...11:23

Prata film

Jump to Comments

Igår visades Armadillo för närmare 280 anmälda elever från SSG Trelleborg. Eleverna var också inbjudna till introduktion med Frida Engman från SAK, Svenska Afghanistan kommittén som introducerade Afghanistan och berättade om den civila situationen. Hela dagen flöt på enligt planerna och vi hoppas nu på uppföljning och vidare diskussion i klasserna.

Nedan har vi snott ett antal tips om att prata film från den välkända filmpedagogen Ewa Westergren.

”Att visa film i skolan och efteråt återvända till filmen och reflektera, analysera och jämföra är något som utvecklar både filmen och åskådaren.” ( Eva Westergren)

Dokumentärfilm som läromedel

Dokumentär är en subjektiv skildring av verkligheten. Ofta med avsikt att problematisera, fördjupa, skapa sammanhang och debatt. Film berättar om ytan, men tränger också under den. Dokumentären behöver inte förhålla sig till reportagets krav på en till synes mer neutraliserad rapportering utan driver ofta en tes, som filmaren gör allt för att bevisa.

Bilder, ljud, musik och händelseförlopp monteras, förstärks och fogas samman på det sätt som bäst driver filmarens tes och skapar dramatik. Dokumentären är subjektivt berättad och naturligt färgad av filmarens synvinkel och känslor. Dokumentärens språk är därför bra att känna till för att kunna tolka och förstå dess budskap och hur de påverkar oss.

Dokumentär är en spännande genre som rönt nya framgångar och uppmärksamhet de senaste åren.  Vill du fördjupa dig mer kring genren dokumentär eller se fler dokumentärfilmer med dina elever kontakta AV-Centralen.

Är du nyfiken? Se dokumentären, om dokumentärer,  fånga verkligheten som just visades och under ett par veckor finns tillgänglig via SVT play.

http://svtplay.se/v/2257041/dokumentarfilm/att_fanga_verkligheten

”Det finns inga rätt och fel. Alla har rätt till sin egen upplevelse.” (Eva Westergren)

Visning av film kan öppna dörren för och släppa in dig i elevernas tankar, känslor och vardag. Film är ett pedagogiskt redskap du kan använda för att tillsammans med dina elever utforska dina elevers värld och vår samtid.

Det säger filmpedagogen Eva Westerberg och pekar på filmens förmåga att utifrån gemensamma utgångspunkter:

–          Konkretisera

–          Visa på och berätta om samtiden

–          Väcka lust till skapande

–          Stimulera engagemang

–          Utveckla kritiskt tänkande

Ewa Westergren är en i Sverige mycket uppskattad och välkänd filmpedagog. Hennes bok ”i filmens fotspår” ligger till grund för våra tips till er som just sett Armadillo med era elever.http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Bokrecensioner/I-filmens-fotspar—reflekterande-samtal-om-film/

För att närma sig en film kan det vara fruktbart att utgå utifrån konkreta övningar, med filmens språk som utgångspunkt för att få eleverna att reflektera.

Eva tipsar om att du kan både fokusera på att upptäcka filmspråket som att utforska vilka känslor filmen väcker hos dina elever.

–          ”Hur har eleverna upplevt den film som visas?”

–          ”Vilka erfarenheter kan de hämta ur filmen?”

–          ”Hur tänker de?”

Eva visar på att ”olika tolkningar gör filmen rikare, mer mångtydig och mer intressant.” När filmen möter publiken, då egentligen skapas själva filmen. Eleverna behöver tid för att hämta egna minnen kopplade till filmen, de behöver möjlighet att arbeta självständigt och fritt, de måste få tillåtelse att formulera sina egna filmupplevelser. 

Dessa frågeställningar kan användas för att ”ta temperaturen” på den egna klassen. I ett öppet samtalsklimat har alla möjlighet att uttrycka sig. Inga reflektioner är rätt eller fel.

”Filmen är ett pedagogiskt redskap du kan använda för att tillsammans med dina elever utforska dina elevers värld och vår samtid.” (Eva Westergren)

Prata om filmen efter visningen tillsammans med dina elever. När eleverna får lov att berätta om sina upplevelser ur ett personligt perspektiv så stärker denna reflektion elevernas tro på sig själva, deras självkänsla och självkännedom. Samtidigt ökar kunskapen kring filmens språk och möjlighet att påverka.

Växla gärna att samtala mellan filmens berättelse och dess språk med att utforska vilka känslor filmen väcker hos dina elever och deras egna erfarenheter.

–          Hur har eleverna upplevt den film som visas?

–          Vilka erfarenheter kan de hämta ur filmen?

–          Hur tänker de?

Genom filmen kan vi människor göra kunskaper och erfarenheter som hjälper oss att förhålla oss till ofta mer abstrakta ting i vårt liv.

Många tror att det kan vara farligt att se och prata om svåra filmer. Så är inte fallet. Vinsten är att eleverna kanske vågar att dela med sig av sina egna erfarenheter och känslor kring sådant man ofta inte pratar om, men behöver ventilera.Leave a Reply