onsdag, mars 7th, 2012...15:24

INSPIRATÖRER #1: Carola Sjögren

Jump to Comments

AV-Media genomför under året en serie reportage om lärare som använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Vi vill visa upp exempel på och inspirera till olika sätt att använda den nya tekniken. Först ut är Carola Sjögren på Serresjöskolan, som undervisar i årskurserna 5 och 6, mestadels. Carola kombinerar sin Smartboard med dess tillhörande program Notebook och Liber Espresso. Det sistnämnda är en inköpt onlinetjänst från Liber för F – 6, som tar ut en licensavgift per elev.

 

Carola Sjögren tar emot oss i sitt klassrum tillsammans med sina två lärarkandidater, dockar sin bärbara dator till Smartboarden och sätter igång med sin genomgång. Hon ger ett vant intryck framme vid sin Smartboard och funktionerna i Notebooks flygande verktyg (listen i vänstermarginalen) hanteras flyhänt och säkert.

–  Det flygande verktyget gör att jag när som helst kan stanna upp i en film, på en hemsida eller i ett dokument och göra anteckningar direkt. Jag kan göra tankekartor direkt i Notebook, som jag sedan sparar i en gemensam mapp, så att hela klassen kan komma åt anteckningarna. De flesta av mina lektioner finns sparade i en gemensam mapp, som alltid är tillgänglig för eleverna här i skolan.
 
Carola ser stora fördelar med att visa bilder på sådant som de pratar om under lektionerna. Programmet som hör till Smartboard, Notebook, innehåller mängder med bilder som alla har gemensamt att de är ok att använda ur upphovsrättsligt perspektiv.

–  Att visa bilder på det man pratar om ger eleverna något att hänga upp nya ord och begrepp på. Fria bilder direkt från nätet kan vara oerhört svåra att hitta, så det underlättar mycket att ha Notebooks bildgalleri att plocka ifrån. Sedan finns det färdigt lektionsmaterial på Internet, som är gratis att hämta. Smartklubben är en sida som har massor av färdiga lektioner i diverse ämnen och årskurser som andra lärare har delat med sig av. Även på Lektion.se finns det färdiga lektionsupplägg i Notebok att ladda hem.

En lång diskussion om upphovsrätt och hur man som lärare förhåller sig till detta följer, men så småningom kommer vi tillbaka till ämnet för dagen. Vi frågar Carola hur eleverna jobbar med den interaktiva skrivtavlan och får följande svar:

–  Mina elever jobbar själva med Notebook. Är de datorvana är det bara att släppa loss dem. De får redovisa sina kunskaper på Smartboarden med Notebook. Fördelen är att de kan använda sig av det befintliga galleriet och inte behöver gå ut på nätet och leta. Visst är det ett begränsat utbud jämfört med vad som finns på Internet, men en sådan begränsning kan i många fall vara en fördel. Notebook är dessutom lätt att använda för eleverna om man jämför med andra presentationsprogram, som PowerPoint exempelvis. De äldre eleverna får göra material och redovisningar som ska vara anpassade till att användas i de lägre årskurserna i vissa uppgifter.

Vi frågar hur Carola går till väga för att lära ut tekniken till sina adepter.
 
–  Vi brukar börja med faktasökning och hur man gör tankekartor och så. Sen går vi igenom hur man lägger in bilder och annat. Till en början visar jag eleverna i små steg och sen hittar de andra funktioner snabbt och visar varandra. Eleverna blir mer datorvana på ett allmänt plan också när de får arbeta på detta sätt. 
 
Är det några speciella funktioner som eleverna tycker är roliga använda?
      
–   De brukar spela in sig själva när de skriver och kan gå tillbaka och titta på hur de formar sina bokstäver. Det tycker de är döroligt! De brukar även rita teckningar, som de animerar. 
 
Enligt Carola är det inte alls självklart att dagens ungdomar har datorvana på ett sätt som främjar deras arbete i skolan. 

–   Man tror att ungar kan datorer väldigt bra, men de kan de inte.  De kan spela väldigt bra…
 
Serresjöskolan har köpt licenser till en onlinetjänst tjänst som heter Espresso. Tjänsten, som saluförs av Liber i Sverige, innehåller bland annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar för årskurserna F – 6. Det är inget heltäckande material utan det används som ett komplement för att variera den gängse undervisningen. Carola Sjögren kombinerar Espresso med sin Smartboard. 
 
–   Har man både Smartboard ihop med Espresso är det fantastiskt. Smartboard utan espresso är skapligt. Det är otroligt lättanvänt och från början ett engelskt material, som anpassats till det svenska språket och Lgr11. Nu nyproduceras filmer och annat material för den svenska marknaden. Det kostar 96 kronor per elev på skolan och man kan få hemmalicenser att dela ut till elever som behöver jobba hemma. Allt material är granskat och får användas fritt. Grunden är korta filmsnuttar på ett par minuter. Jag använder det väldigt mycket som introduktion till innehållet i mina lektioner eller som komplement till läroböckernas material.
 
Som företrädare för AV-Media undrar vi förstås om filmerna i Espresso konkurrerat ut vårt utbud av film och strömmande media, men så verkar inte vara fallet.
 
–  Espresso har inte fått till följd att jag använder SLI mindre, eftersom det är en annan typ av filmer. Filmerna i Espresso är korta introduktionsfilmer av mer övergripande karaktär. På SLI hittar man filmer som går mer på djupet och som är längre. Filmerna i Espresso kan användas av eleverna i olika redovisningar också.
 
Carola ser många fördelar med att använda Espresso och tar upp tidsbesparingen som en av de främsta fördelarna.
 
–   Espresso sparar mig väldigt mycket tid, eftersom jag slipper leta upp bilder och material. Det finns redan där. Är någon till exempel sjuk hittar jag snabbt material som de kan använda för att komma ikapp resten av klassen. Det går att välja ut precis det material jag vill använda och bygga upp övningar utifrån detta. Eleverna hämtar sedan mina utvalda övningar från en gemensam mapp på nätverket och kan börja jobba direkt.
 
Det låter väldigt tekniskt – klarar eleverna av det?
 
Carola visar i ett par enkla steg hur hon sammanställer ett par övningar och sedan sparar ner sammanställningen på det gemensamma diskutrymmet i sin dator, som är tillgängligt för eleverna.
–   Man behöver, i de flesta fall, bara visa eleverna en gång hur man hittar hit, sedan vet de var de ska leta. Ibland glömmer de bort hur man gör, men då är det bara att visa dem igen.
 
Vilka fördelar ser du med detta arbetssätt i din lärarroll?
 
–   Det är framförallt tids- och resurssparande. Jag slipper kopiera upp arbetsmaterial, när eleverna kan jobba direkt i datorn. Dessutom får jag väldigt mycket tid över till den administrativa delen av arbetet, som IUP, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och föräldrakontakter. Jag kan lita på att detta leder till kunskapsutveckling för det ser jag på eleverna. Att man inte har en massa rättat arbetsmaterial att utgå ifrån som bedömningsmaterial gör inte så mycket. Man går ju runt och följer elevernas arbete på datorn under lektionerna hela tiden.
 
I de nya läroplanerna står det en hel del om att använda digital teknik. Hur ser du på det?
 
–   Många lärare känner sig jättestressade av det, men detta är inte så svårt. Det finns enkla instruktioner om hur man gör på sidan. När det kommer till Smartboard och Notebook, så måste det vara lättillgängligt. Blir det för mycket sladdar och krångel så skräms nog många av det.
 
Hur ser du på att använda Espresso som bedömningsmaterial utifrån mål och centralt innehåll?
 
–   Använder man Espresso, så finns alla ämnen med även om det inte är heltäckande sett utifrån målen.  Det finns en massa vägar in i materialet och allt är kopplat till mål och centralt innehåll. När det kommer till betygssättning använder jag inte Espresso som grund, utan det är mer till för att skapa variation och individualisera undervisningen. Under ett lektionstillfälle ska man försöka hitta alla elever på något sätt. En stor fördel med att använda Smartboard, Espresso och strömmande media är att jag kan spara väldigt mycket tid.
 
Vad använder du tiden till som du sparar?
 
–   Skriva IUP, kontakt med föräldrarna, reder ut konflikter, allt sådant som man ibland kan ha svårt att hinna med utan att det tar tid från lektionsplanering och undervisning. Man slipper mycket rättning, eftersom materialet är självrättande. Som lärare i dag hinner man inte med mycket planering under sin arbetstid. 

Vi tackar Carola för att hon tog sig tid att träffa oss. Känner du någon som skulle vara lämplig att göra ett reportage kring eller är du kanske vår nästa inspiratör? Tveka i så fall inte att höra av dig till oss på AV-Media i Trelleborg.                         Comments are closed.