fredag, april 13th, 2012...13:44

Lathund för filmprat i skolan

Jump to Comments

Waitin' for the bus, AV-Media (CC-BY-SA-NC)

AV-Media har satt samman en  kort guide medolika frågor man kan ha som utgångspunkt när man pratar om och diskuterar en film man har sett i skolan. Meningen är att frågorna ska vara så generella att de ska gå att använda på alla typer av filmer  och vid olika åldersgrupper. Att prata om en film man har sett ger en djupare förståelse och ger utrymme för reflektion kring det filmen handlade om. Det övar också elevernas förmåga att se och tolka rörliga bilder de möter vilket i slutänden är en fråga om demokrati i vårt hektiska medieklimat.

Dessa mer allmänt hållna frågor kan sen fyllas ut med mer film- och ämnesspecifika uppgifter och frågeställningar. Arbetsgången nedan är relativt grundläggande och man kan fylla ut själva analysen och göra den än mer fyllig om man så vill och diskutera den dramaturgiska modellen osv. Kontakta oss på AV om ni vill ha mer hjälp eller filmtips!

Lathund för filmprat i skolan (PDF)Leave a Reply