Archive for Forskning

måndag, juni 18th, 2012

Inspirerande resurser lagom till sommaren

Beast of burden, AV-Media, CC-BY-NC-SA

Lagom till sommaren drar Lärarförbundets konferens lärardagarna igång. Är man inte på plats kan man se t.ex. Sven Eric Liedmans anförande här.

URs serie Pedagogikens retorik finns tillgängligt strömmande och beskrivs av UR såhär:

”Hur hittar du som lärare den nödvändiga kontakten till dina elever? Och hur gör man för att få alla elever att vilja delta? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik med Tina Kindeberg, docent i både retorik och pedagogik. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson.”

Är man intresserad av specialpedagogik kan kanske Hjärnan och lärandeprocessen vara av intresse som ingår i deras serie där även program om dyslexi och andraspråk, och aspekter kring Asberger och ADHD diskuteras. Sevärt!

”Carl E Olivestam, forskare neurodidaktik, prorektor och biträdande professor vid Strömstad Akademi. Som lärare bör jag känna till var den stora aktiviteten är någonstans i elevernas hjärnor. Eleven visar störst aktivitet i hjässloben, center för motorik och rytm, om materialet är oreflekterat. Lärare arbetar ofta i pannloben där arbetsminnet finns. Det går att träna upp. All bearbetning av information äger rum i arbetsminnet. I kritiska situationer går aktiviteten över till amygdala. Till exempel om läraren undervisar om den elektriska spisens uppbyggnad och konstruktion och eleven bränner sig på plattan. Då blir det bara amygdala som jobbar. Det enda eleven minns blir ”det här var obehagligt, det ska jag undvika”.”

torsdag, april 12th, 2012

Diskuterar ni dödsstraffet?

Dagens nyheter presenterar idag grafik på sin webbplats över hur dödsstraffet tillämpas världen över. Det finns även ett reglage som tillåter att man rör sig bakåt i tiden för att se vilket håll utvecklingen går åt i olika delar av världen. Vi har provat att använda grafiken på en interaktiv skrivtavla med klart godkänt resultat. Lägg länken på minnet eller till din webbläsares favoriter. Diskussioner kring dödsstraffet uppkommer ofta när man minst anar det i klassrummet och då kan detta vara ett ess att plocka fram ur rockärmen. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

fredag, mars 30th, 2012

Resultat från SMARTboardutvärderingen

Vårblommor i Trelleborg, AV-Media (CC-BY-SA-NC)

 

 

Under mars har vi genomfört en utvärdering av hur de interaktiva skrivtavlorna används inom kommunens skolor. Samtliga skolor har svarat och totalt 136 personer har deltagit i undersökningen. Tack alla ni som har svarat. Resultatet kan ni se nedan och vi vill dessutom passa på att önska er en riktigt glad påsk!

 

Hur används SMARTboarden (flera svar möjliga)?

Visa film                                                                                                93 %

Visa hemsidor, dokument och annat digitalt material     86 %

Som skrivtavla med pennor och touchfunktion                  62 %

Elevredovisningar och gemensamma övningar                   52 %

Genomför lektioner skapade med Notebook                        45 %

Spara anteckningar digitalt                                                           34 %

Annat                                                                                                      19 %

 

Har du tillgång till en SMARTboard?

Ja, alltid                                                                                                    61 %

Ja, men inte vid alla lektionstillfällen                                          34 %

Nej                                                                                                                  3 %

Ogiltiga svar                                                                                              2 %

Skulle du vilja lära dig mer om hur Smartboarden kan användas i undervisningen?

Ja                                                                                                                      82 %

Nej                                                                                                                    14 %

Ogiltiga svar                                                                                                    4 %

Vad skulle du vilja lära dig mer om (flera svar möjliga)?

Hur man skapar interaktivt lektionsmaterial                                 86 %

Hur man sparar och distribuerar sina anteckningar                   38 %

Grundläggande funktioner för att komma igång                           32 %

Annat                                                                                                               13 %

 

Det verkar finnas ett uppdämt behov av utbildningar i den interaktiva skrivtavlans möjligheter. Håll ögonen öppna och besök oss snart igen, så kommer vi att sätta ihop några utbildningspaket för att täcka in behoven ute på skolorna. Mer information om detta inom kort.

tisdag, mars 6th, 2012

Skiftesföreläsningen om iPad i skolan

Delar av AV-Media besökte igår Malmö Högskola för att lyssna på en föreläsning om iPad i skolan. Det var ett populärt evangemang och det blev snabbt fullsatt. Den första talaren var Annika Persson som pratade om sina erfarenheter med att jobba med iPad i sin klass med elever i årskurs ett som en del i ett pilotprojekt. Satsningen är en så kallad en-till-en, vilket innebär att samtliga 18 elever har fått varsin iPad att förfoga över. De får ta hem sin iPad över helgen och hennes erfarenhet var att de snabbt lärt sig tekniken och uppskattar att få använda den i undervisningen. Det första barnen får lära sig är grunderna kring hur man hanterar sin iPad, hur man filmar och fotograferar och hur man hämtar,  installerar och öppnar appar. Hennes mål med pilotprojektet kan summeras enligt följande:

  • Använda iPaden med eleverna varje dag
  • Ha ett öppet sinne inför den nya tekniken
  • Inse vilka möjligheter eleverna har i sin iPad (kamera, film, ordbehandling osv.)

Det som krävs för att en dylik satsning ska fungera är enligt Annika Persson finansiering, en positiv inställning hos pedagogerna samt att få med föräldrarna på tåget. Det moment inom projektet som ligger närmst i framtiden är att gemensamt recensera appar på ipadpanelen.se, börja med geocaching samt att läsa skönlitterära e-böcker på iPad.

Besök Annikas blogg om iPads i skolan här om du vill ta del av hennes erfarenheter av projektet.

Nästa talare att äntra scenen var Karin Jönsson som forskar kring iPad i skolan.  Hennes diskussion berörde bland annat begreppet App Gap, det vill säga klyftorna som uppstår mellan de barn som har tillgång till den nya tekniken och de som inte har det. De slutsatser hon har kunnat dra utifrån sina observationer i klassrummet var att läraren fortfarande var viktig, att iPaden användes som verktyg i en i övrigt traditionellt upplagd undervisning samt att det initiala klivet över den tekniska tröskeln inte ska underskattas tidsmässigt.

Sist ut av föreläsarna var Claes Magnusson på yrkeshögskolan som visade och berättade hur lätt det var att publicera egenskapat läromaterial på appstore och mer allmänt vilka fördelar han såg med den nya tekniken.

Se strömmande video från föreläsningen här.

måndag, mars 5th, 2012

Våldsamma datorspel


Statens medieråd har gått igenom alla artiklar om våldsamma datorspel och dess koppling till aggression som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter sedan 2000 för att kartlägga om det finns någon koppling mellan spelande och aggression/våld. Rapporten är intressant läsning för oss som jobbar med ungdomar som ofta spelar väldigt mycket. Det de kommer fram till är framförallt att väldigt många av undersökningarna är genomförda på ett dåligt sätt och därför inte kan användas för att visa på någon koppling.

Ur sammanfattningen av rapporten:

Att forskningen hittills inte lyckats leda hypotesen att våldsamma datorspel gör spelarna mer våldsbenägna i bevis betyder inte att en sådan effekt inte kan existera. Om en sådan påverkanseffekt finns, så är den dock synnerligen svag i förhållande till de andra faktorer som man vet påverkar uppkomsten av våldsamt beteende hos barn och unga. Detta ska inte tas som intäkt för att man kan låta barn spela vilka spel som helst. Vissa spel är inte till för barn – lika lite som vissa filmer, böcker eller konstverk är det.

Orvar Säfström på Sydsvenskan kommenterar rapporten här.

Hela rapporten

Tre forskare med Martin Ingvar i spetsen håller inte med Statens Medieråd och menar att våldsamma datorspel visst påverkar unga. Läs mer här.