Archive for iPad

torsdag, augusti 30th, 2012

Höstens kursutbud på AV-Media

Cortez the killer, AV-Media, CC-BY-NC-SA

Höstens kursutbud på AV-Media är nu färdigsnickrat. Nedan presenteras kurserna lite närmare och förhoppningsvis finns det något som lockar. Passa på att anmäla dig tidigt så du är säker på att få plats (är det stor efterfrågan försöker vi dock hitta nya kurstillfälle).

Smartboard och Notebook Introduktion

Kursdeltagarna får lära känna hur tavlan fungerar och vilka funktioner som finns i det medföljande programmet Notebook. Vi visar  exempel på hur man kan integrera skrivtavlan i  undervisningen och deltagarna får sen tid till att prova på de olika funktionerna. Kursdeltagarna får svar på frågorna hur, vad och varför den interaktiva skrivtavlan kan användas i undervisningen och får bekanta sig med den.

Kurstillfälle:

 • Tisdag 25/9, 15:00-17:00
 • Onsdag 10/10, 15:00-17:00

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Smartboard och Notebook Fortsättningskurs

En kurs för er som har koll på grunderna i Notebook och som kan hantera en interaktiv skrivtavla på ett grundläggande plan. Vi går igenom mer avancerade funktioner, som kan användas till att skapa egna lektioner och förbereda undervisningsmaterial. Du kommer också att lära dig hur man kopplar samman Notebook med externa medieresurser samt få tips på var man kan hitta inspirationsmaterial.

Kurstillfälle:

 • Torsdag 27/9, 15:00-17:00
 • Torsdag 11/10, 15:00-17:00

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Nyheter i Notebook 11 för Smartboard

Smartboards tillhörande programvara Notebook har kommit i en ny version som både ser annorlunda ut och har nya funktioner. Vi går igenom verktygsfältets nya utseende, ljudinspelning, webbläsaren, de nya pennorna, aktivitetsskaparen och annat. Du kommer att vara än mer förtrogen med programmet efter genomförd kurs.

Kurstillfälle:

 • Onsdag 3/10, 15:00-17:00

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Upphovsrätt, Creative Commons och digitala resurser

Tycker du det är svårt att veta vilka bilder och musik då får använda i din undervisning eller har svårt att svara på elevernas frågor kring upphovsrätt? Vi förklarar hur upphovsrätten fungerar i skolan, vad du och dina elever får och inte får göra. Vi visar också på Creative Commons, dvs. ”fria” webbresurser samt ger tips på hur man kan hitta fritt och användbart material att använda i skolan.

Kurstillfälle:

 • Torsdag 18/10, 15:00-16:30

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Digital storytelling

Hur berättar man en historia med digitala verktyg? Hur kombinerar vi bilder, film, ljud, musik, text och röst med digitala verktyg för att berätta en historia. Vi visar på tekniska lösningar och diskuterar pedagogiska vinster och ger tips på hur man kan använda verktygen i skolan. Kursen ges i workshop-form så det är bra om du har dator med dig.

Kurstillfälle:

 • Tisdag  2/10, 15:00-16:30
 • Torsdag 25/10, 15:00-16:30

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

 iPad som pedagogiskt verktyg

Fler och fler iPads dyker upp i skolor och förskolor, men hur kan vi använda den som ett pedagogiskt verktyg? Vi visar och diskuterar användningsområde för att nå och förstärka måluppfyllelsen. Hur kan vi använda iPaden för att underlätta dokumentation och hur kan vi använda den kreativt. Kursen hålls på en allmän nivå så att den ska vara givande oavsett om du jobbar på gymnasiet eller på förskolan. Vi tar med oss iPads.

Kurstillfälle:

 • Tisdag 23/10, 15:00-16:30

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Animera med iPad

iPads är utmärkta verktyg för att skapa film tillsammans med sin elevgrupp. Vi jobbar i workshop-form och skapar stop-motionfilmer och diskuterar tekniken (enkel) och hur och varför man bör jobba med film i skolan. Inga förkunsaper krävs och vi tar med oss iPads och material.

Kurstillfälle:

 • Tisdag 6/11, 15:00-16:30

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

Film i skolan

Att titta på film i skolan har många vinster, varav nedanstående är några:

 • Film kan förmedla känslor och stämningar på ett annat sätt än mycket annan typ av undervisning
 • Mer abstrakta teoretiska resonemang kan åskådligöras och illustreras på ett enklare sätt
 • Film ger variation och omväxling till annan undervisning
 • Att visa film i skolan ger eleverna tillgång till ett annat och mer omväxlande kulturutbud än de förmodligen får tillgång till på egen hand
 • Att se och diskutera film ger eleverna kunskap och förmåga att lära sig filmens språk och orientera sig i en media- och informationsrik värld
 • Man kan nå några av alla de mål som i GY11 och LGR11 tar upp kring mediekompetens

I kursen diskuterar vi hur man praktiskt kan jobba med film och vi går enkla verktyg som den dramaturgiska modellen för att fördjupa vårt kunnande kring film som hantverk och dess pedagogiska fördelar.

Kurstillfälle:

 • Tisdag 9/10, 15:00-16:30

Sal: A105 på Söderslättsgymnasiet

Anmälan och mer information på http://www.trelleborg.se/barn-utbildning/av-centralen/kurser/

onsdag, maj 9th, 2012

Programtips: Evernote

Har du en dator? Kanske en till hemma? Kanske också en smartphone eller platta? Då kanske du som jag har märkt att man ibland saknar anteckningar man gjort eller länkar man skrivit ner på en enhet när man sitter vid en annan. Programmet Evernote löser detta problem. Du skapar ett konto och installerar programmet på dina olika enheter du vill använda som sen synkroniserar dina anteckningar så du alltid har tillgång till dem, oberoende om du sitter med jobbdatorn, hemdatorn eller din smartphone. Programmet finns till PC, Mac, iPhone, iPad, Android-telefoner med flera.

Spara allt och ha tillgång till allt. Överallt.

Läs mer och ladda ner programmet här.

onsdag, maj 2nd, 2012

Filmer från Teachmeat Syd Kristianstad

Missade du Teachmeat i Kristanstad eller vill gå tillbaka och se och höra vad det egentligen var de olika talarna pratade om? Kolla in länken så hittar du varje presentation om du klickar på bilden av talarens ute till vänster. Du hittar också länkar till deras presentationer samt deras bloggar/webbsidor.

 

onsdag, mars 21st, 2012

AV Media på animationsworkshop

Delar av AV-Media Trelleborg besökte igår Filmcentrum Syd där det bjöds på workshop i animering för skolan. Förmiddagen var vigd åt en presentation av filmpedagogen Olof Marnung där han förevisade det animationskonceptet han skapat för skolor. Stop Motion i alla dess former var temat för dagen och efter en genomgång av teknik och arbetsordning fick vi själva prova på att kort animera något. Resultatet efter kanske en-och-en-halv timmes jobb kan du beskåda nedan.

Efter en trevlig lunch fick vi bekanta oss med iPaden och lite olika appar att använda i skolverksamhet för animation. En trevlig dag i Malmö!

 

 

tisdag, mars 6th, 2012

Skiftesföreläsningen om iPad i skolan

Delar av AV-Media besökte igår Malmö Högskola för att lyssna på en föreläsning om iPad i skolan. Det var ett populärt evangemang och det blev snabbt fullsatt. Den första talaren var Annika Persson som pratade om sina erfarenheter med att jobba med iPad i sin klass med elever i årskurs ett som en del i ett pilotprojekt. Satsningen är en så kallad en-till-en, vilket innebär att samtliga 18 elever har fått varsin iPad att förfoga över. De får ta hem sin iPad över helgen och hennes erfarenhet var att de snabbt lärt sig tekniken och uppskattar att få använda den i undervisningen. Det första barnen får lära sig är grunderna kring hur man hanterar sin iPad, hur man filmar och fotograferar och hur man hämtar,  installerar och öppnar appar. Hennes mål med pilotprojektet kan summeras enligt följande:

 • Använda iPaden med eleverna varje dag
 • Ha ett öppet sinne inför den nya tekniken
 • Inse vilka möjligheter eleverna har i sin iPad (kamera, film, ordbehandling osv.)

Det som krävs för att en dylik satsning ska fungera är enligt Annika Persson finansiering, en positiv inställning hos pedagogerna samt att få med föräldrarna på tåget. Det moment inom projektet som ligger närmst i framtiden är att gemensamt recensera appar på ipadpanelen.se, börja med geocaching samt att läsa skönlitterära e-böcker på iPad.

Besök Annikas blogg om iPads i skolan här om du vill ta del av hennes erfarenheter av projektet.

Nästa talare att äntra scenen var Karin Jönsson som forskar kring iPad i skolan.  Hennes diskussion berörde bland annat begreppet App Gap, det vill säga klyftorna som uppstår mellan de barn som har tillgång till den nya tekniken och de som inte har det. De slutsatser hon har kunnat dra utifrån sina observationer i klassrummet var att läraren fortfarande var viktig, att iPaden användes som verktyg i en i övrigt traditionellt upplagd undervisning samt att det initiala klivet över den tekniska tröskeln inte ska underskattas tidsmässigt.

Sist ut av föreläsarna var Claes Magnusson på yrkeshögskolan som visade och berättade hur lätt det var att publicera egenskapat läromaterial på appstore och mer allmänt vilka fördelar han såg med den nya tekniken.

Se strömmande video från föreläsningen här.