Archive for Alternativa verktyg

tisdag, juni 5th, 2012

GY11 genom Wordle

Wordle är ett program för textanalys som presenteras på ett sätt som gör att det snabbt går att hitta textens nyckelord. Man kan välja att klistra in en hel roman i Wordle för att snabbt och översiktligt se vilka som är de vanligast återkommande orden. Vi gjorde en test med att klistra in hela Skolverkets styrdokument Gymnasieskola 2011, GY11, och resultatet kan du beskåda nedan. Vi återkommer med fler intressanta Wordle-textanalyser inom kort. Tyvärr måste bilder och punktlistor redigeras när man klistrar in text från dylika pdf-dokument, varför lite grundläggande formateringskunskaper krävs.

Ett lite enklare tips kan vara att ta klassisk litteratur från en fri webbresurs som Project Gutenberg. Sök upp exempelvis  William Shakespeares ”Macbeth” eller varför inte Gamla testamentet? Välj sedan ett format som gör att du lätt kan få kopiera boken som enbart text. Kopiera och klistra in texten i Wordle –> Klicka på ”Create” i menyn. Sedan är det bara att laborera med inställningarna. Genom att trycka på knappen ”Randomize” formaterar Wordle om din inklistrade text slumpmässigt. Hur kul, enkelt och intressant som helst!

GY11 i Wordle - Eleven i centrum!

onsdag, mars 7th, 2012

INSPIRATÖRER #1: Carola Sjögren

AV-Media genomför under året en serie reportage om lärare som använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Vi vill visa upp exempel på och inspirera till olika sätt att använda den nya tekniken. Först ut är Carola Sjögren på Serresjöskolan, som undervisar i årskurserna 5 och 6, mestadels. Carola kombinerar sin Smartboard med dess tillhörande program Notebook och Liber Espresso. Det sistnämnda är en inköpt onlinetjänst från Liber för F – 6, som tar ut en licensavgift per elev.

 

Carola Sjögren tar emot oss i sitt klassrum tillsammans med sina två lärarkandidater, dockar sin bärbara dator till Smartboarden och sätter igång med sin genomgång. Hon ger ett vant intryck framme vid sin Smartboard och funktionerna i Notebooks flygande verktyg (listen i vänstermarginalen) hanteras flyhänt och säkert.

–  Det flygande verktyget gör att jag när som helst kan stanna upp i en film, på en hemsida eller i ett dokument och göra anteckningar direkt. Jag kan göra tankekartor direkt i Notebook, som jag sedan sparar i en gemensam mapp, så att hela klassen kan komma åt anteckningarna. De flesta av mina lektioner finns sparade i en gemensam mapp, som alltid är tillgänglig för eleverna här i skolan.
 
Carola ser stora fördelar med att visa bilder på sådant som de pratar om under lektionerna. Programmet som hör till Smartboard, Notebook, innehåller mängder med bilder som alla har gemensamt att de är ok att använda ur upphovsrättsligt perspektiv.

–  Att visa bilder på det man pratar om ger eleverna något att hänga upp nya ord och begrepp på. Fria bilder direkt från nätet kan vara oerhört svåra att hitta, så det underlättar mycket att ha Notebooks bildgalleri att plocka ifrån. Sedan finns det färdigt lektionsmaterial på Internet, som är gratis att hämta. Smartklubben är en sida som har massor av färdiga lektioner i diverse ämnen och årskurser som andra lärare har delat med sig av. Även på Lektion.se finns det färdiga lektionsupplägg i Notebok att ladda hem.

En lång diskussion om upphovsrätt och hur man som lärare förhåller sig till detta följer, men så småningom kommer vi tillbaka till ämnet för dagen. Vi frågar Carola hur eleverna jobbar med den interaktiva skrivtavlan och får följande svar:

–  Mina elever jobbar själva med Notebook. Är de datorvana är det bara att släppa loss dem. De får redovisa sina kunskaper på Smartboarden med Notebook. Fördelen är att de kan använda sig av det befintliga galleriet och inte behöver gå ut på nätet och leta. Visst är det ett begränsat utbud jämfört med vad som finns på Internet, men en sådan begränsning kan i många fall vara en fördel. Notebook är dessutom lätt att använda för eleverna om man jämför med andra presentationsprogram, som PowerPoint exempelvis. De äldre eleverna får göra material och redovisningar som ska vara anpassade till att användas i de lägre årskurserna i vissa uppgifter.

Vi frågar hur Carola går till väga för att lära ut tekniken till sina adepter.
 
–  Vi brukar börja med faktasökning och hur man gör tankekartor och så. Sen går vi igenom hur man lägger in bilder och annat. Till en början visar jag eleverna i små steg och sen hittar de andra funktioner snabbt och visar varandra. Eleverna blir mer datorvana på ett allmänt plan också när de får arbeta på detta sätt. 
 
Är det några speciella funktioner som eleverna tycker är roliga använda?
      
–   De brukar spela in sig själva när de skriver och kan gå tillbaka och titta på hur de formar sina bokstäver. Det tycker de är döroligt! De brukar även rita teckningar, som de animerar. 
 
Enligt Carola är det inte alls självklart att dagens ungdomar har datorvana på ett sätt som främjar deras arbete i skolan. 

–   Man tror att ungar kan datorer väldigt bra, men de kan de inte.  De kan spela väldigt bra…
 
Serresjöskolan har köpt licenser till en onlinetjänst tjänst som heter Espresso. Tjänsten, som saluförs av Liber i Sverige, innehåller bland annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar för årskurserna F – 6. Det är inget heltäckande material utan det används som ett komplement för att variera den gängse undervisningen. Carola Sjögren kombinerar Espresso med sin Smartboard. 
 
–   Har man både Smartboard ihop med Espresso är det fantastiskt. Smartboard utan espresso är skapligt. Det är otroligt lättanvänt och från början ett engelskt material, som anpassats till det svenska språket och Lgr11. Nu nyproduceras filmer och annat material för den svenska marknaden. Det kostar 96 kronor per elev på skolan och man kan få hemmalicenser att dela ut till elever som behöver jobba hemma. Allt material är granskat och får användas fritt. Grunden är korta filmsnuttar på ett par minuter. Jag använder det väldigt mycket som introduktion till innehållet i mina lektioner eller som komplement till läroböckernas material.
 
Som företrädare för AV-Media undrar vi förstås om filmerna i Espresso konkurrerat ut vårt utbud av film och strömmande media, men så verkar inte vara fallet.
 
–  Espresso har inte fått till följd att jag använder SLI mindre, eftersom det är en annan typ av filmer. Filmerna i Espresso är korta introduktionsfilmer av mer övergripande karaktär. På SLI hittar man filmer som går mer på djupet och som är längre. Filmerna i Espresso kan användas av eleverna i olika redovisningar också.
 
Carola ser många fördelar med att använda Espresso och tar upp tidsbesparingen som en av de främsta fördelarna.
 
–   Espresso sparar mig väldigt mycket tid, eftersom jag slipper leta upp bilder och material. Det finns redan där. Är någon till exempel sjuk hittar jag snabbt material som de kan använda för att komma ikapp resten av klassen. Det går att välja ut precis det material jag vill använda och bygga upp övningar utifrån detta. Eleverna hämtar sedan mina utvalda övningar från en gemensam mapp på nätverket och kan börja jobba direkt.
 
Det låter väldigt tekniskt – klarar eleverna av det?
 
Carola visar i ett par enkla steg hur hon sammanställer ett par övningar och sedan sparar ner sammanställningen på det gemensamma diskutrymmet i sin dator, som är tillgängligt för eleverna.
–   Man behöver, i de flesta fall, bara visa eleverna en gång hur man hittar hit, sedan vet de var de ska leta. Ibland glömmer de bort hur man gör, men då är det bara att visa dem igen.
 
Vilka fördelar ser du med detta arbetssätt i din lärarroll?
 
–   Det är framförallt tids- och resurssparande. Jag slipper kopiera upp arbetsmaterial, när eleverna kan jobba direkt i datorn. Dessutom får jag väldigt mycket tid över till den administrativa delen av arbetet, som IUP, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och föräldrakontakter. Jag kan lita på att detta leder till kunskapsutveckling för det ser jag på eleverna. Att man inte har en massa rättat arbetsmaterial att utgå ifrån som bedömningsmaterial gör inte så mycket. Man går ju runt och följer elevernas arbete på datorn under lektionerna hela tiden.
 
I de nya läroplanerna står det en hel del om att använda digital teknik. Hur ser du på det?
 
–   Många lärare känner sig jättestressade av det, men detta är inte så svårt. Det finns enkla instruktioner om hur man gör på sidan. När det kommer till Smartboard och Notebook, så måste det vara lättillgängligt. Blir det för mycket sladdar och krångel så skräms nog många av det.
 
Hur ser du på att använda Espresso som bedömningsmaterial utifrån mål och centralt innehåll?
 
–   Använder man Espresso, så finns alla ämnen med även om det inte är heltäckande sett utifrån målen.  Det finns en massa vägar in i materialet och allt är kopplat till mål och centralt innehåll. När det kommer till betygssättning använder jag inte Espresso som grund, utan det är mer till för att skapa variation och individualisera undervisningen. Under ett lektionstillfälle ska man försöka hitta alla elever på något sätt. En stor fördel med att använda Smartboard, Espresso och strömmande media är att jag kan spara väldigt mycket tid.
 
Vad använder du tiden till som du sparar?
 
–   Skriva IUP, kontakt med föräldrarna, reder ut konflikter, allt sådant som man ibland kan ha svårt att hinna med utan att det tar tid från lektionsplanering och undervisning. Man slipper mycket rättning, eftersom materialet är självrättande. Som lärare i dag hinner man inte med mycket planering under sin arbetstid. 

Vi tackar Carola för att hon tog sig tid att träffa oss. Känner du någon som skulle vara lämplig att göra ett reportage kring eller är du kanske vår nästa inspiratör? Tveka i så fall inte att höra av dig till oss på AV-Media i Trelleborg.                         

tisdag, januari 17th, 2012

BETT Show 2012 i London


BETT Show 2012

BETT 2012. Det är stort - riktigt stort! Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

AV-Centralen var närvarande när årets BETT Show i London gick av stapeln.  BETT Show, som är en förkortning av British Educational Training and Technology Show, är Europas största mässa för IKT-verktyg avsedda för skolan. Med drygt 30 ooo besökare från över 100 länder och över 600 utställare kan detta forum knappast göra denna enorma pedagogiska happening rättvisa. Vi tänker därför använda följande rader till att ge er läsare en personlig reflektion kring tre trender inom IKT och media, som vi upplevde oss kunna skönja på BETT Show.

Olika färger på mattorna signalerar olika pedagogiska koncept

BETT 2012. Olika färger på underlaget används för att markera vilken pedagogisk inriktning och åldersgrupp som avses. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

Interaktiva skrivtavlor en masse

BETT 2012 Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

Utbudet av interaktiva skrivtavlor var minst sagt imponerande. Inom Trelleborgs kommun använder vi mestadels SMART Board med dess tillhörande programvara, Notebook. Konkurrensen inom området har ökat avsevärt och det finns en uppsjö av såväl interaktiva skrivtavlor, som tillhörande programvaror på marknaden. Vi noterade att priserna på de olika produkterna varierar kraftigt liksom kvaliteten. Värt att notera är att de interaktiva skrivtavlornas inmarsch i klassrummen också givit upphov till ett allt större utbud av kringutrustning. Framförallt  dokumentkameror och digitala responssystem visades upp med tydliga pedagogiska användningsområden. De interaktiva skrivtavlorna används i allt större utsträckning till att visa upp elevernas arbeten för klassen och synliggöra varje elevs material. Att visualisera och återkoppla direkt till eleven verkar många av BETT Show:s utställare av interaktiva skrivtavlor ha tagit fasta på.

Det finns mer mobila varianter av interaktiva skrivtavlor som vi tyckte verkade intressanta – inte minst på grund av priserna. AV-Centralen kommer att beställa ett provexemplar, som ni alla naturligtvis är välkomna att prova hos oss. Mer information om detta senare under vårterminen. Den stora skillnaden mellan SMART Board och de mobila varianterna är att man fäster en magnetisk list på sin whiteboard och använder en elektronisk penna. Det behövs alltså ingen speciell tavla för att använda denna typ av interaktiva skrivtavlor. Vidare kan vi tillägga att en ny och spännande version av Notebook (version 11) till SMART Board kommer att lanseras under maj 2012!

Pedagogiska spel och lekfulla verktyg

"Virtuell hållbar energi" visas och får tummen upp. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

LEGO hade en stor monter med mycket tekniska produkter. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

MONKEY TALES marknadsförs som "tillgängligt på alla språk". Vi väntar med tillförsikt på en webbaserad version. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

En annan trend vi skulle vilja delge er är utbudet av pedagogiska spel. Till skillnad från några av de, låt säga, mindre lyckade satsningarna i slutet av 90-talet så verkar spelmarknadens aktörer på allvar ha fått upp ögonen för skolans verksamheter igen. Allt fler spel går att köra direkt i webbläsaren och ingen installation behövs således. En annan fördel med webbaserade spel är att problemet med ständiga uppdateringar i många fall kan förbigås. Ett av spelen som vi tyckte stack ut var ”Virtuell hållbar energi” som lämpar sig för grundskolans senare år och gymnasiet. Spelet handlar, som titeln antyder, om hur vi bäst värnar om vår gemensamma miljö utifrån hållbara energikällor. Vidare var även  LEGO representerade med sina robotar som kan styras digitalt från en dator med tillhörande programvara. Det märktes med all önskvärd tydlighet att skolan är ett område som LEGO har satsat en hel del kraft och resurser på.  För de lägre åldrarna är utbudet av pedagogiska spel ännu större än vad som är fallet för de äldre. Dessbättre verkar mycket av det som visades upp komma på svenska och vara webbaserat. En förvisso ganska dyr men underbar liten mojäng är SKOOG-kuben. Denna lilla apparat är speciellt framtagen för att alla ska kunna spela musik på en mängd olika instrument. Vi rekommenderar en liten tur till deras hemsida.

SKOOGmusic - alla kan spela allt om man tror på tillverkaren . Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

 

 

 

 

 

 

Helhetslösningar

De riktigt stora drakarna var naturligtvis representerade på BETT. Sammantaget kan man säga att hårdvaran i allt högre utsträckning har bättre stöttålighet, längre garantitider och batteritider. Detta i kombination med olika helhetslösningar där man i korthet kan säga att alla lovar i princip nästan allt för sina kunder. Även programvaror och lärplattformar lovar att täcka in allt du behöver och dessutom på ett sätt som alla kan använda sig av. Det händer så otroligt mycket inom detta område just nu att det vore förmätet av oss att försöka beskriva dem alla i detta forum. Efter tre intensiva dagar på BETT kan vi med gott fog säga att det är användarvänlighet i kombination med ett estetiskt tilltalande användargränssnitt som ligger i tiden. Inget ont i det, men vi måste fortsatt vara kritiska och sätta eleven i fokus, eller hur?

onsdag, januari 27th, 2010

Anmäl dig till översikt över Alternativa verktyg

Du anmäler dig till kursen översikt över alternativa verktyg genom att klicka på länken alternativa verktyg.

Vi förklarar vad alternativa verktyg är, som t.ex. talsyntes, DAISY, OCR och varför de kan vara användbara.

Under kursen presenteras kort de program som finns som finns tillgängliga som kommunlicenser och var du kan få handledning online.

Fyll i dina uppgifter och klicka på skicka knappen längst ned så är din anmälan registrerad.

Du får inget direkt svar, utan ett mail ett par dagar innan kursen. Vi kontaktar dig om du inte fått plats på kursen. Platserna fördelas enligt först till kvarn.

Tid & dag:

Torsdag 2010 18 februari 15.00-17.00
Torsdag 2010 11 mars 15.00-17.00

Plats:

Skolkontoret

Anmälan

semmering_lift

onsdag, januari 20th, 2010

Scanning och OCR-tolkning

Instruktionsfilm för hur du skannar och OCR tolkar ditt textdokument med Microsoft dokument scanning.

Instruktionsfilmen hittar du på www.ungkompensation.se som är en bra sida för att skapa sig en överblick och lära om hjälpmedel, alternativa verktyg.

Kika också inpå sidan för www.skoldatatek.se där kan du läsa om alternativa verktyg. Om du registrerar dig som medlem får du tillgång till ett forum med medlemmar från hela Sverige.

tisdag, december 15th, 2009

Digitala verktyg blir allt viktigare

Torpgärdskolan spelar IT en allt viktigare roll i undervisningen. Utvecklingen av nya verktyg, tjänster och arbetssätt gagnar elever som behöver extra stöd för att utveckla sin förmåga att läsa och skriva.

Skoldateket i Norrbotten hjälper lärare att dra nytta av IT-utvecklingens möjligheter för elever i behov av särskilt stöd.

Läs mer: Torpgärdskolan eller om skoldatatek Norrbotten.

fredag, december 11th, 2009

Distanskurs i alternativa verktyg

Specialpedagogiska skolmyndigheten håller en kostnadsfri distanskurs i alternativa verktyg under våren 2010.

Vill du anmäla dig?

tisdag, december 8th, 2009

Så här använder du vital talsyntes

På www.ungkompensation.se och www.spsm.se finns en flera bra tips för dig som är intresserad av att veta mer om alternativa verktyg som talsyntes, skanning och DAISY.

tisdag, december 8th, 2009

Dyslexi – vad är det?