Archive for Mediepedagogik

torsdag, september 23rd, 2010

Diskussionsmaterial för tolerans

Våga vara våga mötas
W1168

Hur hanterar vi frågor om livet, kärleken och döden? Hur reflekterar vi kring vänskap, rädsla och ensamhet? Våga vara våga möta ska ses som etterbjudande. Låt dig inspireras av boxens filmer, bilder och ljud som alla bygger på ungdomars egna, personliga berättelser.

Norden i Bio
W1071

Norden i Bio är en satsning för att eleverna ska förbättra sina nordiska språkkunskaper och och kultur med hjälp av ett filmbaserat undervisningsmaterial. Läsåret 2008/2009 vänder sig projektet till 15-19-åringar. Temat är Tolerans. De utvalda filmerna kan vara underlag för diskussioner om kulturell respektive sexuell identitet, fördomar, integrationsfrågor och språk.

onsdag, maj 19th, 2010

Webbplatser om unga & internetsäkerhet

Problem på nätet existerar inte i ett nätvakuum. De finns även i verkligheten.

Så fort unga och internet diskuteras är det dock problematiken kring internet som upptar mångas tankar. I vissa fall överskuggar farhågorna även allt det positiva IT för med sig.

Oron är självklart befogad. Många vill gärna lyfta frågorna kring internetsäkerhet, etik och nätrelationer i klassen men det kan vara svårt att veta hur man ska gripa sig an problematiken.

Elsa Dunkelz berättade under TEDxÖrsund i fredags om hur viktigt det är att vi pratar med våra barn och unga. Ja, att vi helt enkelt ser dem i ögonen och frågar dem om hur de mår.

Så prata med era unga! Vi har nedan samlat tips på länkar för dig som vill lära mer kring internet och unga och vill diskutera problematik kring mobbning, sex, relationer och säkerhet på internet. Det kan ta lite tid att öga igenom webbsidorna (vi har inte hunnit plöja allt) välj ut det material du tycker kan tillföra något. Kommentera gärna nedan och dela med dig av dina tankar kring materialet och ämnet.

 • Elsa Dunkelz – forskare om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Läs forskningsbloggen, hennes avhandling eller bok ”Vad gör unga på nätet?” eller ställ frågor om unga och internet till hennes alter ego Net Nanny.
 • Kränkt.se är webbplatsen för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Kränkt ger råd om vad du kan göra för att lösa problemet.
 • Surfa lugnt nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.
 • PTS ger goda råd om Internet­säkerhet. Bakom sidan står Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
 • Mediebyrån är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Mediebyrån är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med barns och ungas mediesituation. Syftet är att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet.
 • Ungdomstyrelsen arbetsmaterial Ses Offline är ett arbetsmaterial om för att stimulera till eftertanke och diskussion för unga om internet.
 • Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att skydda din integritet på nätet. 
 • Internetkunskap är en resurs från Disruptive Media ett uppdragsjobb för .SE:s Internetfond som syftar till att öka förståelsen och lära skolungdomar hur man blir en bättre internetanvändare.
 • Kolla Källan är en resurs från Skolverket som omvärldsbevakar och ger praktiska tips till skolors arbete med källkritik och säker internetanvändning.
 • Friends i skolan vill stötta och hjälpa dig som befinner dig i skolans värld – vare sig du är elev, skolpersonal eller förälder.
 • Barn och elevombudet arbetar för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Vänd dig hit om du blivit utsatt! De informerar  även om lagstiftningen och ge råd om hur skolorna kan arbeta förebyggande.
 • Unga och internet ställer upp tio olika case som på olika sätt tar upp problemställningar som tar sitt avstamp i ungas internetanvändning, färdiga att använda och ladda ned.
 • Polisen är de man vänder sig till om man blivit utsatt för allvarliga kränkningar, för att göra en anmälan. 

Tipsa gärna om hur du arbetar med dessa frågor i skolan.

tisdag, maj 18th, 2010

Ses Offline

Vad händer när världen på nätet blir verklig? Eller verklighetens problem växer på nätet?

Ses offline (U101637) är ett arbetsmaterial framtaget av Ungdomstyrelsen i samarbete med UR för ungdomar i åldern 13-25 år och ger kunskap och ett underlag för diskussioner med de unga om internet, när det inte riktigt blir bra.

Materialet består av en handledande bok + fem kortfilmer på dvd. Samtliga filmer finner du via strömmande media via AV-Centralen samt UR-play.

Bilder

Flirt & bekräftelse

Du kan beställa läromedlet till ses offline kostnadsfritt (frakt tillkommer) från Ungdomsstyrelsen.

Skolministeriet om unga, sex och internet

fredag, maj 7th, 2010

Ungas medievanor & sociala medier

Elza Dunkels om lärande, just in case varianten och det informella lärandet och vidrör tanken vad skolans roll i lärandet är.

Folkbildningsnätet/ Youtube

onsdag, maj 5th, 2010

Sociala medier: fristående fortsättning 18 maj

Denna gång träffas vi på Fågelbäcksskolan 15.00-17.00 för att fortsätta prata sociala medier.

Vi har nu under två träffar tagit pulsen på vad sociala medier är.

Beroende på vår egen förförståelse och användning av sociala medier i vår egen vardag befinner vi oss på olika nivåer i mottaglighet och lärande.

Vi har under träffarna diskuterat hur vi uppfattar sociala medier och försökt bilda oss en uppfattning genom att kika in på några vanliga sajter för sociala medier som facebook, twitter, flickr och bilddagboken. En viktig poäng är dock, att sociala medier inte är ett litet område som avhandlas under en och en halv timme.

Sociala medier är ett nytt medium som har förändrat vårt sätt att kommunicera i grunden. En inblick i detta nya sätt att kommunicera är därför värdefullt för att kunna ta till sig nyttan med dem och förstå den stora explosiva ökning de sociala medierna fått de senaste åren.

Många tycker att det är alltför mycket att smälta på en gång. Det är det. Tanken är inte att man behöver begripa och förstå hur varje liten detalj fungerar i facebook med en gång, utan snarare förstå att sociala medier är här och att vi måste lära oss att leva tillsammans med dem. Under dessa träffar lär vi tillsammans och drar nytta av varandras skilda erfarenheter.

Nästa träff inriktar vi på resurser som tar upp hur vi kan dra nytta av sociala medier i lärandet såväl som ta upp problematik kring internet och säkerhet för unga. Och så blir det lite mer sociala medier i stort.

Anmäl via webbformuläret.

Alla välkomna!

tisdag, maj 4th, 2010

Sociala medier på jobbet

www.svt.se

tisdag, maj 4th, 2010

Sociala medier i valet

www.svt.se

tisdag, maj 4th, 2010

Facebook, politiker och val


www.svt.se

Vill dina elever prata politik på facebook?

tisdag, april 20th, 2010

Vad gör du om 20 år?

onsdag, april 14th, 2010

Stefana Broadbent: How the Internet enables intimacy

www.ted.com