Archive for Nya medier

onsdag, maj 9th, 2012

Om TÄNK OM

Delar av AV-Media i Trelleborg närvarade på TÄNK OM-utbildningen nere i Ystad under måndagen och tisdagen. Det var mycket fokus på ungas nätvanor och hur det framväxande nätverkssamhället påverkar vårt förhållande till kunskap och pedagogik. Väldigt mycket av de pedagogiska perspektiven kretsade kring herrarna  Ruben R. Puentedura, Benjamin Bloom och Lars Svedbergs tankar kring detta delikata ämne. TÄNK OM menar att den digitala teknikens intåg i klassrummen förändrar pedagogiken i grunden – vi måste helt sonika tänka om när vi undervisar. Eleven ska ses som delaktig i sin egen lärprocess och inte ”matas” med kunskap från katedern. Uppgifterna som ges ska i betydligt högre grad vara av öppen karaktär än ”låsta” utifrån anvisningar. Vi fick se en hel del exempel på uppgifter av denna karaktär och det blev en hel del diskussioner om hur mål, centralt innehåll och betygskriterier ska konvergeras till öppna uppgifter. För att visa vilka digitala verktyg och resurser som kan användas till detta, fanns det workshops och genomgångar under båda dagarna. Det blev en hel del material producerat i form av filmer, artiklar och ”brev till rektor”, vilket gjordes gruppvis i allehanda konstellationer.

Som IKT-pedagoger ligger detta naturligtvis oss varmt om hjärtat, även om tekniken ibland hamnade lite väl i framkant. AV-Medias inställning till IKT-pedagogik är glasklar i detta avseende: den digitala tekniken är ett, av många, medel att ta till sin hjälp för att hjälpa eleverna att nå målen . Låt vara att det är ett synnerligen mångfacetterat och kraftfullt medel. Den enkla tillgången till information från Internet via smartphones, läsplattor och datorer håller på att omforma vår syn på såväl vad som hur och varför man ska lära sig saker. Lite provocerande kan man sammanfatta detta som: – Om eleven kan googla sig till svaret – är frågan felaktigt ställd!  Nyligen har det skrivits massor av nationella prov i olika kurser och ämnen runtom i Sverige. Här får eleverna varken använda sig av grammatik- och stavningskontroller, Internet eller samarbete när de ska skriva uppsats i svenska, exempelvis. Detta blir nog den enda gången de någonsin skriver en uppsats utan dessa hjälpmedel – någonsin, som sagt…

Sammanfattningsvis kan man säga att TÄNK OM tror att den digitala revolutionen kommer att omdana pedagogiken mot en elevstyrd lärprocess där eleven själv är delaktig, skapande och kollaborativ i undervisningen. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de teorier som utbildningens pedagogik tog avstamp ifrån:

Puenteduras modell

Målet för skolan är att nå upp till den fjärde nivån.

 

Nivå 1 – Ersättning – Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring

Nivå 2 – Effektivisering/Förbättring – Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring

Nivå 3 – Förändring/Modifiering – Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet

Nivå 4 – Omdefiniering – Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga

Blooms taxonomi

Taxonomin kan användas för att mäta hur långt eleven lyckats abstrahera given information i lärandeprocessen. Den kan användas för att hjälpa oss lärare att utvärdera hur långt en elev har kommit i förmågan att skaffa, processa och utvärdera information och ser ut enligt följande:

 1. Kunskap – Att kunna ta till sig ren fakta och komma ihåg denna.
 2. Förståelse – Att kunna förstå och tolka den fakta som har memorerats.
 3. Tillämpning – Att kunna göra något med den fakta och de kunskaper som har memorerats.
 4. Analys – Att kunna se samband och göra jämförelser mellan olika fakta.
 5. Syntes – Att kunna dra egna slutsatser utifrån olika fakta.
 6. Utvärdering – Att väga olika samband av fakta mot varandra och kritiskt granska samt ta ställning för eller emot dem.
Är vi redo att tänka om i Trelleborg?

tisdag, januari 17th, 2012

BETT Show 2012 i London


BETT Show 2012

BETT 2012. Det är stort - riktigt stort! Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

AV-Centralen var närvarande när årets BETT Show i London gick av stapeln.  BETT Show, som är en förkortning av British Educational Training and Technology Show, är Europas största mässa för IKT-verktyg avsedda för skolan. Med drygt 30 ooo besökare från över 100 länder och över 600 utställare kan detta forum knappast göra denna enorma pedagogiska happening rättvisa. Vi tänker därför använda följande rader till att ge er läsare en personlig reflektion kring tre trender inom IKT och media, som vi upplevde oss kunna skönja på BETT Show.

Olika färger på mattorna signalerar olika pedagogiska koncept

BETT 2012. Olika färger på underlaget används för att markera vilken pedagogisk inriktning och åldersgrupp som avses. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

Interaktiva skrivtavlor en masse

BETT 2012 Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

Utbudet av interaktiva skrivtavlor var minst sagt imponerande. Inom Trelleborgs kommun använder vi mestadels SMART Board med dess tillhörande programvara, Notebook. Konkurrensen inom området har ökat avsevärt och det finns en uppsjö av såväl interaktiva skrivtavlor, som tillhörande programvaror på marknaden. Vi noterade att priserna på de olika produkterna varierar kraftigt liksom kvaliteten. Värt att notera är att de interaktiva skrivtavlornas inmarsch i klassrummen också givit upphov till ett allt större utbud av kringutrustning. Framförallt  dokumentkameror och digitala responssystem visades upp med tydliga pedagogiska användningsområden. De interaktiva skrivtavlorna används i allt större utsträckning till att visa upp elevernas arbeten för klassen och synliggöra varje elevs material. Att visualisera och återkoppla direkt till eleven verkar många av BETT Show:s utställare av interaktiva skrivtavlor ha tagit fasta på.

Det finns mer mobila varianter av interaktiva skrivtavlor som vi tyckte verkade intressanta – inte minst på grund av priserna. AV-Centralen kommer att beställa ett provexemplar, som ni alla naturligtvis är välkomna att prova hos oss. Mer information om detta senare under vårterminen. Den stora skillnaden mellan SMART Board och de mobila varianterna är att man fäster en magnetisk list på sin whiteboard och använder en elektronisk penna. Det behövs alltså ingen speciell tavla för att använda denna typ av interaktiva skrivtavlor. Vidare kan vi tillägga att en ny och spännande version av Notebook (version 11) till SMART Board kommer att lanseras under maj 2012!

Pedagogiska spel och lekfulla verktyg

"Virtuell hållbar energi" visas och får tummen upp. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

LEGO hade en stor monter med mycket tekniska produkter. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

MONKEY TALES marknadsförs som "tillgängligt på alla språk". Vi väntar med tillförsikt på en webbaserad version. Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

En annan trend vi skulle vilja delge er är utbudet av pedagogiska spel. Till skillnad från några av de, låt säga, mindre lyckade satsningarna i slutet av 90-talet så verkar spelmarknadens aktörer på allvar ha fått upp ögonen för skolans verksamheter igen. Allt fler spel går att köra direkt i webbläsaren och ingen installation behövs således. En annan fördel med webbaserade spel är att problemet med ständiga uppdateringar i många fall kan förbigås. Ett av spelen som vi tyckte stack ut var ”Virtuell hållbar energi” som lämpar sig för grundskolans senare år och gymnasiet. Spelet handlar, som titeln antyder, om hur vi bäst värnar om vår gemensamma miljö utifrån hållbara energikällor. Vidare var även  LEGO representerade med sina robotar som kan styras digitalt från en dator med tillhörande programvara. Det märktes med all önskvärd tydlighet att skolan är ett område som LEGO har satsat en hel del kraft och resurser på.  För de lägre åldrarna är utbudet av pedagogiska spel ännu större än vad som är fallet för de äldre. Dessbättre verkar mycket av det som visades upp komma på svenska och vara webbaserat. En förvisso ganska dyr men underbar liten mojäng är SKOOG-kuben. Denna lilla apparat är speciellt framtagen för att alla ska kunna spela musik på en mängd olika instrument. Vi rekommenderar en liten tur till deras hemsida.

SKOOGmusic - alla kan spela allt om man tror på tillverkaren . Foto: AV-centralen (CC, by, sa)

 

 

 

 

 

 

Helhetslösningar

De riktigt stora drakarna var naturligtvis representerade på BETT. Sammantaget kan man säga att hårdvaran i allt högre utsträckning har bättre stöttålighet, längre garantitider och batteritider. Detta i kombination med olika helhetslösningar där man i korthet kan säga att alla lovar i princip nästan allt för sina kunder. Även programvaror och lärplattformar lovar att täcka in allt du behöver och dessutom på ett sätt som alla kan använda sig av. Det händer så otroligt mycket inom detta område just nu att det vore förmätet av oss att försöka beskriva dem alla i detta forum. Efter tre intensiva dagar på BETT kan vi med gott fog säga att det är användarvänlighet i kombination med ett estetiskt tilltalande användargränssnitt som ligger i tiden. Inget ont i det, men vi måste fortsatt vara kritiska och sätta eleven i fokus, eller hur?

onsdag, april 6th, 2011

Huvudbry efter TeachMeet Syd

”Det är inte så svårt.” Det kan vi helt enkelt sammanfatta TeachMeet med säger Leif Rahnasto engagerad fritidspedagog efter Skånes allra första TeachMeet.

Teach Meet är ett informellt möte för pedagoger, av pedagoger med intresse för digitalt lärande. Under sju korta minuter får de pedagoger som vill tala och dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring IKT-pedagogik på löpande band.

TeachMeet Syds premiär gick av stapeln den 31:e mars i Malmö. Mötet arrangerades av ett spirande namnlöst (DIU)  nätverk kring digitalt lärande med representanter från flera skånska kommuner. Med härliga surdegsbaguetter och kaffe i handen minglade vi och etablerade kontakter och lyssnade till pedagoger som bryter ny mark inom lärandet.

Dagarna efter mötet möts jag av positiva reaktioner. En pedagog visar på en enorm vilja att lära och arbeta med digitala verktyg, trots pedagogens  i egen utsago, ringa kompetens. Hon vill ha grunden och fortsättningen nu.

Hon beskriver IT-pedagogik som ett måste. Samtidigt skuggas entusiasmen av farhågor  av vad som händer om vi inte hoppar på tåget för digitalt lärande nu. Hinner vi med, frågar hon sig.

Jag känner igen den tickande känslan i bröstet. Hur ska det gå om inte verkligheten i skolan överenstämmer med verkligheten? Hur ska det gå om vi inte har tid att lära om och lära nytt? Ja, vad är det egentligen som är viktigt att lära sig i skolan idag inför framtiden? Spelar det någon roll hur vi lär oss? Hur organiserar vi oss och skapar samarbeten som förenar våra utmaningar kring praktiskt IT-pedagogik med i vissa fall stelbent IT-politik?

Det är stora men ack inte alltid ifrån högre instans prioriterade frågor som far igenom mitt huvud på Teach Meet Syd, en oas för intresserade av digitala verktyg.

Händelsen dokumenteras och förevigas av högstadieelever som via bambuser sänder hela eventet live. Lottdragningen påminner om en enarmad bandit, fast digital. Frågor ställs via den digitala möteschatten todays meet. Tiden tickar visuellt via en digital äggklocka på smartboarden. Efter sju minuter är det stopp. Ve den som vågar dra över, tutor och mjukisdjur blir straffet för att inte respektera tiden. Det är en två timmar lång kavalkad av frivilliga talare som delar med sig av sina digitala erfarenheter.

Det är lite som en deltagare uttrycker det, man grips av känslan av att vara med om något stort. Nu händer det. Nu kommer IT integreras på riktigt i skolan.

Skolan har inte längre ett kunskapsmonopol, vi har idag tillgång till så oerhört mycket vetande säger en klok gäst. Vi vågar knappt tänka tanken, men hur behåller skolan i förlängningen sin trovärdighet som utbildningsinstitution?

Problemet är att vi alla inte har kunskap, om denna digitala kunskap. En slags digital analfabetism som för den oinvigde föder skeptism. Att vända och vrida på hatten är självklart nödvändigt och befogat men…

Jag blir orolig då vi hela tiden väntar och ser. Avvakta beslut medan det digitala utbildningståget rusar vidare. Drar mig till minnes att jag en gång läst i en rapport, att istället för att arbeta enligt den verklighet vi lever i, sitter vi på möten och fikaraster och diskuterar huruvida vi ska ha den verklighet vi lever i och om den är bra eller ej. (Minns att jorden en gång var platt.) Via twitter ögnar jag häromkvällen igenom en intressant artikel som jämför våra digitala verktyg med stenåldersmänniskans utveckling av redskap. Allt detta när vi raskt bör ta fatt i rodret och klura ut hur vi ska hantera och styra den båt vi nu sitter i. Åt vilket håll blåser omvärldens vindar?

Det kan aldrig bli perfekt första gången vi försöker. Vi får testa och experimentera oss fram och utvärdera våra resultat. Förbättra. Dela med oss av våra erfarenheter och söka upp andras. Vi behöver tro och vi behöver vilja för att trampa nya stigar där vi inte tidigare vandrat. Teach Meet är en inspirerande rastplats för modiga digitala nybyggare.

Det behöver inte vara så svårt.

(Nästa TeachMeet äger rum den 13 oktober i Helsingborg. Information och anmälan lanseras senare på hemsidan. Du som deltog och återse glimtarna, ta del av foton, tal, chatten eller missade TeachMeet se kan ta del av dess innehåll på hemsidan:

 Youtube

Slideshare

Bambuser

TeachMeet Syd

 Bloggat från Teach Meet Syd

Ellen Pettersson, mediepedagog Trelleborg tackar för TeachMeet Syd 2011 och ser fram emot nästa … OBS. Tankar som kommer till uttryck i denna text är Ellens egna.

”Världen skapas kanske av tekniker, men det är användarna som formar den och ger den betydelse.” (KK-stiftelsen Läroverktyg s. 80)

fredag, februari 4th, 2011

Dags att vända blad

Konferensen IT och sociala medier i skolan sammanfattar mina egna tankar, oh så skönt att fler tänker i samma banor. Och det är bara så by the book of media and communication.

Under föreläsningarna känner jag igen namn på personer, spännande onlinetjänster och twittrare. Till och med kan jag läsa av att där har vi tittat på samma klipp på ted.com, vi följer twittrare och prenumerar på samma källor som rss.

Det som kännetecknar oss som nickar instämmande är en förändrad världsbild. Vi lever i en digitaliserad värld där de förmågor som bringar framgång är andra än i det strukterade och välordnade industrisamhället. Vi upplever också ett pockande krav på förändring. Nu.

Drivkraft och kreativitet istället för att bara nicka och niga. Det är inte bara viktigt vad vi lär, utan också hur vi lär. Det enda vi vet, är att vi omöjligt kan veta vart skutan är på väg att segla. Det enda vi är rörande överens om är att vi måste försöka sia om hur vindarna är på väg att blåsa för en längre tid framöver för att parera och möta de ökande skiftningar, krav, problem och fantastiska möjligheter som kommer i vår väg.

Jag hade inte haft en chans att vara lika med i samtalet, inte varit lika snabb att förstå jargongen om det inte vore för att jag har tillgång till kunskap på ett aldrig tidigare skådat vis.

Via IT och sociala medier har vi möjlighet att deltaga i de samtal om vad som är viktigt att kunna och veta idag och imorgon. Vi kan dela med oss av våra tankar, foton, videoklipp och texter. Vi kan ta del av andras forskning och erfarenhet. Vi kommunicerar via IT och sociala medier med blixtens hastighet. Utan betydelse av tid och rum. Amatörer kan agera professionellt. Vi är på en och samma gång konsumenter och producenter. Demokratins möjligheter stärks. Kommunikationsmöjligheter är en maktfaktor. Flera krafter vill vara med i spelet.

Vi kan. Vi kan så mycket mer tillsammans genom att samarbeta. Digitalt lärande ökar vår mänskliga kapacitet. Vi kan dra nytta av den kommunikationsteknik som är på väg att förändra vårt sätt att leva.

Oavsett om vi gillar det eller inte är teknikskiftet här. Vi har inte råd att vänta. Vi bör istället anpassa oss efter de förändrade förutsättningarna och lära om, och om igen.

Vi har otroliga möjligheter till det.

(En av många reflektioner efter konferensen IT och sociala medier i skolan, arrangerad av Teknologiskt institut samt Tänk Om 1-2 februari, Stockholm)

onsdag, maj 19th, 2010

Webbplatser om unga & internetsäkerhet

Problem på nätet existerar inte i ett nätvakuum. De finns även i verkligheten.

Så fort unga och internet diskuteras är det dock problematiken kring internet som upptar mångas tankar. I vissa fall överskuggar farhågorna även allt det positiva IT för med sig.

Oron är självklart befogad. Många vill gärna lyfta frågorna kring internetsäkerhet, etik och nätrelationer i klassen men det kan vara svårt att veta hur man ska gripa sig an problematiken.

Elsa Dunkelz berättade under TEDxÖrsund i fredags om hur viktigt det är att vi pratar med våra barn och unga. Ja, att vi helt enkelt ser dem i ögonen och frågar dem om hur de mår.

Så prata med era unga! Vi har nedan samlat tips på länkar för dig som vill lära mer kring internet och unga och vill diskutera problematik kring mobbning, sex, relationer och säkerhet på internet. Det kan ta lite tid att öga igenom webbsidorna (vi har inte hunnit plöja allt) välj ut det material du tycker kan tillföra något. Kommentera gärna nedan och dela med dig av dina tankar kring materialet och ämnet.

 • Elsa Dunkelz – forskare om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Läs forskningsbloggen, hennes avhandling eller bok ”Vad gör unga på nätet?” eller ställ frågor om unga och internet till hennes alter ego Net Nanny.
 • Kränkt.se är webbplatsen för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Kränkt ger råd om vad du kan göra för att lösa problemet.
 • Surfa lugnt nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.
 • PTS ger goda råd om Internet­säkerhet. Bakom sidan står Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
 • Mediebyrån är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Mediebyrån är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med barns och ungas mediesituation. Syftet är att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet.
 • Ungdomstyrelsen arbetsmaterial Ses Offline är ett arbetsmaterial om för att stimulera till eftertanke och diskussion för unga om internet.
 • Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att skydda din integritet på nätet. 
 • Internetkunskap är en resurs från Disruptive Media ett uppdragsjobb för .SE:s Internetfond som syftar till att öka förståelsen och lära skolungdomar hur man blir en bättre internetanvändare.
 • Kolla Källan är en resurs från Skolverket som omvärldsbevakar och ger praktiska tips till skolors arbete med källkritik och säker internetanvändning.
 • Friends i skolan vill stötta och hjälpa dig som befinner dig i skolans värld – vare sig du är elev, skolpersonal eller förälder.
 • Barn och elevombudet arbetar för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Vänd dig hit om du blivit utsatt! De informerar  även om lagstiftningen och ge råd om hur skolorna kan arbeta förebyggande.
 • Unga och internet ställer upp tio olika case som på olika sätt tar upp problemställningar som tar sitt avstamp i ungas internetanvändning, färdiga att använda och ladda ned.
 • Polisen är de man vänder sig till om man blivit utsatt för allvarliga kränkningar, för att göra en anmälan. 

Tipsa gärna om hur du arbetar med dessa frågor i skolan.

fredag, maj 7th, 2010

Ungas medievanor & sociala medier

Elza Dunkels om lärande, just in case varianten och det informella lärandet och vidrör tanken vad skolans roll i lärandet är.

Folkbildningsnätet/ Youtube

tisdag, maj 4th, 2010

Sociala medier på jobbet

www.svt.se

tisdag, maj 4th, 2010

Sociala medier i valet

www.svt.se

måndag, april 12th, 2010

Nätverksbygge

onsdag, april 7th, 2010

För dig som vill nosa på sociala medier

Idag slänger vi oss med uttryck som social media, facebooka, twittra, blogga och widgets. Ja, det är inte lätt att följa konversationen om man inte vet vad det talas om.

Nu erbjuder vi dig som är intresserad av sociala medier och vill veta mer om dem en introduktion.

Torsdagen den 22 april samlas vi på skolkontoret 15.00-16.30 och pratar sociala medier.

Vi kikar på några av de vanligaste sociala medierna som till exempel facebook, twitter, bloggar och youtube.

Tillsammans diskuterar vi hur de kan användas som redskap i lärandet och varför det är viktigt att känna till sociala medier.

Anmäl dig via vårt webbformulär glöm inte klicka på skicka för att anmälan ska registreras.

Inbjudan