Archive for Online material

onsdag, augusti 15th, 2012

Återkoppling från Klagstorp

Sweet Virginia, AV-Media (CC-BY-SA-NC)

 

 

 

 

 

 

Delar av AV-Media hade idag den stora äran att besöka Klagstorps skola, som undervisar elever från F – 6.  Stort tack till lärare och skolledning för det trevliga bemötandet.  Som vägvisare användes en Prezi-presentation, som går att ta del av genom att klicka här. Om det bara är länkarna till de öppna lärresurserna som ryms i den finns de i listan nedan:

Även en liten film i Photo Story 3 blev det av bilder som vi tog under resans gång till Klagstorp. Filmen ligger på Youtube och du finner den här. Vi utlovade en del länkar till öppna lärresurser med avseende på Smartboard och matematik vilket ni finner nedan:
  • Skolplus – en gratistjänst, som dock snart blir betaltjänst. Bli medlem för att ta del av än mer gratis resurser.
  • SMARTklubben – gratistjänst som dock kräver medlemskap.
  • Annas länkburkar – en klassiker på nätet, som inte kräver medlemskap. Länken leder till en sida med resurser till Smartboarden.
  • Mattesmedjan – spel som förenar multiplikation och former.
  • SmartExchange – en internationell sida där lärare kan utbyta idéer om material till interaktiva skrivtavlor.
  • Lektion.se – på denna välkända sida kan man filtrera så att endast lektioner till Smartboard visas vid sökning. Klicka på ”Fler alternativ” –> Filtyp –> Välj ”SMARTboard”. Kräver medlemskap.

Avslutningsvis blev det en demonstration av Draw a Stickman, som fungerar alldeles utmärkt med den interaktiva skrivtavlan. Testa gärna själv det fungerar även direkt i din webbläsare!

Tack för en trevlig förmiddag i Klagstorp och lycka till med det kommande läsåret!

torsdag, maj 3rd, 2012

Europadagen 9 maj

Onsdag den 9 maj firas, som bekant, Europadagen runt om i EU. I vissa länder mer i andra mindre. I vilket fall som helst påverkas vi väldigt mycket av EU – inte minst vad gäller lagstiftningen. Vi här på AV-Media i Trelleborg tänkte att vi skulle sätta samman ett litet dokument med digitala och mediala resurser, som ni kan använda i er undervisning.  Resultatet blev en liten pdf med länkar till strömmande film på www.sli.se och öppna lärresurser på webben.

Klicka här för att ladda ner eller öppna dokumentet.

torsdag, april 12th, 2012

Diskuterar ni dödsstraffet?

Dagens nyheter presenterar idag grafik på sin webbplats över hur dödsstraffet tillämpas världen över. Det finns även ett reglage som tillåter att man rör sig bakåt i tiden för att se vilket håll utvecklingen går åt i olika delar av världen. Vi har provat att använda grafiken på en interaktiv skrivtavla med klart godkänt resultat. Lägg länken på minnet eller till din webbläsares favoriter. Diskussioner kring dödsstraffet uppkommer ofta när man minst anar det i klassrummet och då kan detta vara ett ess att plocka fram ur rockärmen. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

måndag, mars 19th, 2012

Tips till SMARTboarden: Skolplus.se

Vi fick ett nyhetsbrev i inkorgen från Skolplus, som är en online gratisresurs. Vi  testade runt och det visar sig att materialet är väldigt väl anpassat till Smartboard. Om det är väl anpassat till din undervisning, kan du avgöra genom att klicka på denna länk för att komma till Skolplus. Det är framför allt grundskolans tidigare år som materialet vänder sig till. Håll till godo!

 

onsdag, mars 14th, 2012

Testa Wordle

Fick ett tips från våra kollegor uppe på pedagog Stockholm om Wordle. Roligt verktyg där man kan klistra in text och sedan kasta om bokstäverna huller om buller i alla regnbågens färger. Vi tog delar av vår verksamhetsbeskrivning och voilà!

Testa själv på www.wordle.net!

tisdag, mars 13th, 2012

INSPIRATÖRER #2 Rikard Rasmusson

 Unikum som tidsbesparare

AV-Media genomför under året en serie reportage om lärare som använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Vi vill visa upp exempel på och inspirera till olika sätt att använda den nya tekniken. Idag tänkte vi titta på hur man kan använda Unikum som planeringsverktyg och till vår hjälp har vi blivit rekommenderade Rikard Rasmusson på Liljeborgsskolan 7 – 9. Rikard, som är lärare i SO-ämnena, tar emot oss i norra entrén och bjuder på en kopp kaffe innan vi tar plats i hans klassrum framför Smartboarden, där han projicerar Unikum för oss. 

Jag har, precis som många andra, alltid trott att jag haft koll på varje elevs utveckling, men också märkt att det är lätt hänt att man missar delar av innehållet ibland. Som vi har organiserat arbetet i Unikum nu, är risken minimal att något missas.

Rickard Rasmusson

Var det mycket arbete för att komma igång?

Vi satt fyra SO-lärare och tolkade, diskuterade och konkretiserade det centrala innehållet och målen i början av terminen. Detta är alltid bra att göra och Unikum gav oss en anledning till att gå på djupet med dessa centrala pedagogiska frågor. Det klart att det tar mycket tid, men den tiden har man igen mångfalt längre fram enligt mina erfarenheter. Samtidigt är den typ av diskussioner om mål och centralt innehåll som vi hade enormt utvecklande, inte minst med tanke på den nya läroplanen, Lgr11. Det tar tid, men om man gör en ordentlig LPP, så har man även gjort sina skriftliga elevomdömen och sparat enormt mycket tid. Jag räknade ut att jag skulle behöva 80 timmar för att skriva alla mina elevers omdömen enligt de nya föreskrifterna. Det slipper jag nu.

Hur har Unikum gett dig bättre koll på elevernas utveckling i dina ämnen?

– Alla lärare som har börjat jobba på detta sätt har sagt samma sak. Man tror att man har koll, men har det egentligen inte till hundra procent. Med Unikum som planeringsverktyg har fokus på undervisningen blivit mycket klarare. Man vet hela tiden varför och hur man gör något utifrån uppläggen i Unikum. Skärpan har blivit bättre  – den röda tråden i undervisningen har blivit tjockare.

På vilka andra sätt har LPP-arbetet i Unikum påverkat din undervisning?

– Vill man jobba med formativ bedömning med eleverna så underlättar det naturligtvis. Vi har inom arbetslaget försökt att jobba formativt länge, men det har blivit mycket lättare nu.

Hur går det till när du tar fram dina LPP:er?

– Ämnets syfte hämtas automatiskt från Skolverket och där kan man göra ett urval över vad man tycker passar för ett visst moment. Sedan kopplar man på ämnets centrala innehåll och kompletterar med det, vilket är rätt så enkelt. Under rubriken ”Bedömning” preciserar jag vad som ska bedömas i en matris och här kan jag välja att kopiera en befintlig eller göra en egen direkt. Sedan har jag förberett färdiga kategorier  och gjort kopplingar till kursplanen, så att man enkelt kan koppla på dem i matriserna. Det låter kanske komplicerat, men det är väldigt snabbt och smidigt gjort.

Unikum

Jobbar alla lärare här på Liljeborgsskolan med Unikum?

– Alla ska jobba med Unikum, men har kommit olika långt. Förvånansvärt många har kommit väldigt långt. Det som tar tid är att komma över den tekniska tröskeln – innan man hittar i systemet. Men det är fler än jag som kommit fram till att man sparar otroligt mycket tid, men framförallt blir jag mer observant på hur det jag gör i klassrummet är relaterat till styrdokumenten.

Hur har eleverna reagerat på arbetet med Unikum?

–  Mina nya sjuor kommer snabbt in i det. Lägger jag ut en bedömning, så är de inne och kollar på mobilerna och kanske kommer för att diskutera bedömningen. Även under lektionstid går de in och tittar över planeringen och annat på Unikum. Eleverna kan också ge feedback till sin IUP och i vissa moment får de bedöma sig själva utifrån LPP.

Rikard visar oss hur han snabbt kan skapa en överblick över hur eleverna har klarat ett visst kunskapsmål i undervisningen. Det är en grafisk matris som på ett överskådligt sätt visar vilka delar av momentet varje elev har klarat. 

Jag kan överblicka klassen och se vilka delar de har klarat i matrisen här. Det är ett utmärkt sätt att utvärdera sin egen undervisning, eftersom jag kan se vilka moment som inte fungerat och då måste jag fundera över vilka förberedelser och möjligheter eleverna har fått. Det kan vara en markör att de inte har fått öva tillräckligt.

Nu har det blivit bestämt centralt i kommunen att alla ska använda Unikum inom grundskolan. Vad har du för tips till de som fortfarande inte använder sig av verktyget fullt ut?

–  Det är jätteviktigt att man vågar släppa sin gamla pärm eller kalender och använder detta som sitt huvudsakliga verktyg, annars blir det en massa dubbelarbete. I IUP-modulen hamnar allt vi gör. Den fungerar som en samlingsmodul. Vi använder även bloggverktyget där vi kan ta upp saker som inte har direkt med ämnen och kunskapsutveckling att göra. Det går att styra informationen, så att man kan bestämma vem som kan läsa vilket inlägg. Föräldrarna har blivit allt mer positiva till detta sätt att arbeta. Går man som förälder in ett par gånger per termin och tittar så får man en jättebra överblick över vad ens barn gör i skolan. Vi har mött väldigt lite motstånd här bland lärarna. Är man osäker finns det alltid någon ett par skrivbord bort som kan hjälpa till. Vidare måste jag framhålla att bedömningsmodulen är väldigt bra och vi kan uppfylla många av kraven som kom i den nya skollagen. Hade vi inte använt Unikum tror jag att det hade varit väldigt svårt att nå upp till dessa krav. Det hade blivit väldigt krångligt…

Rikard berättar vidare om hur hans arbete med Unikum stärkt elevinflytandet hos hans elever och hur det hjälpt dem att följa sin egen utveckling.

– I Lgr11 trycks det enormt på elevinflytande och då fungerar detta verktyg bra för att verkligen få in det vi planerar i undervisningen. Sedan finns det en metakognitiv poäng med att eleverna kan följa sin egen utveckling moment för moment. De får en uppfattning om hur hur de lär sig och hur deras kunskaper utvecklas. Enligt styrdokumenten måste vi kunna göra en nulägesbedömning när som helst för en elev. Vilka når målen och vilka gör det inte? En början på en utredning eller en början på ett åtgärdsprogram ser man enkelt i Unikum, som alltid ska vara uppdaterad. Den information som ryms måste vi lärare kunna ge i alla ämnen och det är ett enkelt och smidigt sätt att lösa det på. Det har hjälpt mig att uppfylla  höga krav och jag tror att vi har blivit bättre lärare. Det har ökat vår kursplankompetens , vårt fokus och det släpper in eleverna i undervisningen. Ingen behöver någonsin gissa hur vi bedömer eleverna eller om man når målen eller inte. De lär sig mer, eftersom de kan fokusera på vad och hur de lär sig och man kan få ut sammanställningar ämne för ämne.

Har det varit något tekniskt strul kring installationer och sådant?

– Ett tag var det väldigt trögt, men det är åtgärdat nu. Allting ligger online, vilket innebär att man kan göra sina planeringar hemifrån, när det behövs och när skolnätet är lite segt ibland… Vissa delar av Unikum är fortfarande osmidiga och då har vi tagit kontakt med producenten och jag tycker att det är ett lyhört företag som lyssnar på våra önskemål.

Vår intervju börjar närma sig sitt slut, när Rikard tittar lite stressat på sin klocka och inser att han har lektion om fem minuter. Lektionens mål är redan planerad i Unikum, men kaffe går i nuvarande version inte att få i programmet. Vi följer med till fikarummet och frågar Rikard om han skulle vilja dela med sig av sina imponerande arbetssätt med andra lärare i kommunen som inte kommit lika långt.

– I mån om tid. Absolut! Jag vet av egen erfarenhet att man både sparar tid och får en bättre överblick över sina elevers kunskaper, vilket många lärare behöver idag. Inte minst med tanke på att vi har fått nya styrdokument att förhålla oss till.

onsdag, april 6th, 2011

Huvudbry efter TeachMeet Syd

”Det är inte så svårt.” Det kan vi helt enkelt sammanfatta TeachMeet med säger Leif Rahnasto engagerad fritidspedagog efter Skånes allra första TeachMeet.

Teach Meet är ett informellt möte för pedagoger, av pedagoger med intresse för digitalt lärande. Under sju korta minuter får de pedagoger som vill tala och dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring IKT-pedagogik på löpande band.

TeachMeet Syds premiär gick av stapeln den 31:e mars i Malmö. Mötet arrangerades av ett spirande namnlöst (DIU)  nätverk kring digitalt lärande med representanter från flera skånska kommuner. Med härliga surdegsbaguetter och kaffe i handen minglade vi och etablerade kontakter och lyssnade till pedagoger som bryter ny mark inom lärandet.

Dagarna efter mötet möts jag av positiva reaktioner. En pedagog visar på en enorm vilja att lära och arbeta med digitala verktyg, trots pedagogens  i egen utsago, ringa kompetens. Hon vill ha grunden och fortsättningen nu.

Hon beskriver IT-pedagogik som ett måste. Samtidigt skuggas entusiasmen av farhågor  av vad som händer om vi inte hoppar på tåget för digitalt lärande nu. Hinner vi med, frågar hon sig.

Jag känner igen den tickande känslan i bröstet. Hur ska det gå om inte verkligheten i skolan överenstämmer med verkligheten? Hur ska det gå om vi inte har tid att lära om och lära nytt? Ja, vad är det egentligen som är viktigt att lära sig i skolan idag inför framtiden? Spelar det någon roll hur vi lär oss? Hur organiserar vi oss och skapar samarbeten som förenar våra utmaningar kring praktiskt IT-pedagogik med i vissa fall stelbent IT-politik?

Det är stora men ack inte alltid ifrån högre instans prioriterade frågor som far igenom mitt huvud på Teach Meet Syd, en oas för intresserade av digitala verktyg.

Händelsen dokumenteras och förevigas av högstadieelever som via bambuser sänder hela eventet live. Lottdragningen påminner om en enarmad bandit, fast digital. Frågor ställs via den digitala möteschatten todays meet. Tiden tickar visuellt via en digital äggklocka på smartboarden. Efter sju minuter är det stopp. Ve den som vågar dra över, tutor och mjukisdjur blir straffet för att inte respektera tiden. Det är en två timmar lång kavalkad av frivilliga talare som delar med sig av sina digitala erfarenheter.

Det är lite som en deltagare uttrycker det, man grips av känslan av att vara med om något stort. Nu händer det. Nu kommer IT integreras på riktigt i skolan.

Skolan har inte längre ett kunskapsmonopol, vi har idag tillgång till så oerhört mycket vetande säger en klok gäst. Vi vågar knappt tänka tanken, men hur behåller skolan i förlängningen sin trovärdighet som utbildningsinstitution?

Problemet är att vi alla inte har kunskap, om denna digitala kunskap. En slags digital analfabetism som för den oinvigde föder skeptism. Att vända och vrida på hatten är självklart nödvändigt och befogat men…

Jag blir orolig då vi hela tiden väntar och ser. Avvakta beslut medan det digitala utbildningståget rusar vidare. Drar mig till minnes att jag en gång läst i en rapport, att istället för att arbeta enligt den verklighet vi lever i, sitter vi på möten och fikaraster och diskuterar huruvida vi ska ha den verklighet vi lever i och om den är bra eller ej. (Minns att jorden en gång var platt.) Via twitter ögnar jag häromkvällen igenom en intressant artikel som jämför våra digitala verktyg med stenåldersmänniskans utveckling av redskap. Allt detta när vi raskt bör ta fatt i rodret och klura ut hur vi ska hantera och styra den båt vi nu sitter i. Åt vilket håll blåser omvärldens vindar?

Det kan aldrig bli perfekt första gången vi försöker. Vi får testa och experimentera oss fram och utvärdera våra resultat. Förbättra. Dela med oss av våra erfarenheter och söka upp andras. Vi behöver tro och vi behöver vilja för att trampa nya stigar där vi inte tidigare vandrat. Teach Meet är en inspirerande rastplats för modiga digitala nybyggare.

Det behöver inte vara så svårt.

(Nästa TeachMeet äger rum den 13 oktober i Helsingborg. Information och anmälan lanseras senare på hemsidan. Du som deltog och återse glimtarna, ta del av foton, tal, chatten eller missade TeachMeet se kan ta del av dess innehåll på hemsidan:

 Youtube

Slideshare

Bambuser

TeachMeet Syd

 Bloggat från Teach Meet Syd

Ellen Pettersson, mediepedagog Trelleborg tackar för TeachMeet Syd 2011 och ser fram emot nästa … OBS. Tankar som kommer till uttryck i denna text är Ellens egna.

”Världen skapas kanske av tekniker, men det är användarna som formar den och ger den betydelse.” (KK-stiftelsen Läroverktyg s. 80)

måndag, september 13th, 2010

Om barns lust att lära

Sugata Mitra visar hur lusten och lära hos barn övervinner tekniken, språket och driver nyfikenheten över hinder.

torsdag, september 9th, 2010

OER – dela med dig av kunskap

OER andas möjligheter. OER, öppna lärresurser är ett mycket spännande område på stor frammarsch och innebär att via internet dela med sig av kunskap.

Igår loggade jag in på ett webbseminarium om OER. Använder du OER i din undervisning? Tipsa gärna om dina resurser genom att lämna en kommentar. Här nedan är några av de resurser som deltagarna i seminariet tipsade om. OBS! Adresserna är ej checkade.

Vad är OER?

Länktips OER

http://enperfektlektion.blogspot.com/

http://sv.wikibooks.org/

http://lankskafferiet.skolverket.se/

http://lre.eun.org/

http://hdl.handle.net/2043/10534

http://kreativpedagogik.se/

http://www.ystad.se/skolvaskan

www.resurs.folkbildning.net

http://www.freetech4teachers.com/

http://www.teachers.tv/

www.it-pedagogerilysekil.blogspot.com

www.teacherondemand.se

http://hdl.handle.net/2043/10534

www.edutubeplus.info    

http://www.delicious.com/vinstagard

http://www.connectivism.ca/

Facebookgruppen How stuff works

http://ocw.mit.edu/index.htm

http://groups.diigo.com/group/dela-shareanduse/content/tag/%22%C3%B6ppna+l%C3%A4rresurser%22

www.omegle.com

http://groups.diigo.com/group/dela-shareanduse

http://www.open.ac.uk/openlearn/

http://www.ck12.org/flexr/flexbook/829/

http://flexspan.blogspot.com/2010/09/distansgymnasium-satsar-helt-pa-oppna.htmlhttp://flexspan.blogspot.com/2010/09/distansgymnasium-satsar-helt-pa-oppna.html

http://lankskafferiet.skolverket.se/

http://www.ck12.org/flexr/flexbook/829/

http://flexspan.blogspot.com/2010/09/distansgymnasium-satsar-helt-pa-oppna.html

http://www.delicious.com/joha88

http://lankskafferiet.skolverket.se/ugglor/

http://www.delicious.com/elisabeth.wulffsahlen

http://lankskafferiet.skolverket.se/ugglor/

http://kollakallan.skolverket.se/

http://delicious.com/paven/dtr1207 progA, http://delicious.com/paven/dtr1208 prog b, http://delicious.com/paven/dtr1209 prog C

http://groups.diigo.com/group/dela-shareanduse

http://espanol.se

http://www.delicious.com/aner76

http://www.delicious.com/sbning

http://www.netvibes.com/sv-se

http://www.netvibes.com/sv-se

http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf

Wikispacws

http://www.dspace.org/

http://vpb.concord.org/

www.flickr.com

http://skolebibliotek.pbworks.com

http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface

http://shareanduse.ning.com/group/OERprojekt/forum/topics/definition-av-oeppen

http://www.europeana.org/portal/

http://curiousheathen.wordpress.com/2010/08/06/utvidga-lararkollegiet/

http://www.google.se/advanced_search?hl=sv

http://search.creativecommons.org/

http://labs.creativecommons.org/demos/search/search1/

http://www.kristinaalexanderson.se/

www.athenaweb.org

måndag, september 6th, 2010

Hur funkar valet 2010?

Nu börjar den svettiga spurten inför valet 2010.

I detta val har närvaron på nätet ökat.                                                             

På webben finner du information om valet, program, filmer, propaganda och du kan själv delta i quiz och skapa ett eget parti. För lärare och elever finns handledningar och uppgifter.

 Här kan du grotta ned dig i lite av allt det som står till buds.

På nätet

Lilla aktuellt: Lillas valkoll

UR om valet 

Valet är ditt

Ditt Parti UR

Skapa ditt eget parti

Valpejl

Färdiga lektionstips inför valet

Så här fungerar det att rösta

Valbloggande

Alla väljare 

Politisk ordbok

SR valsajt

SVT val på Facebook

SR val på Facebook

Valobservatörerna

Valkompassen

Partierna på nätet

Du kan också låna och se program strömmande från AV-Centralen.

Valboxen W1339

Ungdomsstyrelsen och Skolverket har tagit fram Valboxen för att underlätta för och inspirera dig som lärare i arbetet inför valet 2010.

 ”Vår förhoppning är att skolan arbetar aktivt med demokratiuppdraget inför valet och bjuder in partier och arrangerar skolval.”  

I Valboxen har vi samlat material från organisationer och myndigheter. Materialet i Valboxen är anpassat för elever i årskurs 7 – 9 och gymnasiet. Låna från AV-Centralen.

Val  i Sverige W387

Sverige är en demokrati. Det demokratiska genombrottet kom dock inte förrän 1921 då alla fick rösträtt. I regeringsformen står att ”all offentlig makt utgår från folket”. Men vilka får rösta? Hur gör man när man röstar? Vem ordnar valen och ser att det går rätt till, och vad betyder hemliga, direkta och proportionella val? Varför röstar man blankt och hur många procent behövs för ett parti för att komma in i Riksdagen?

Tema: Pop och Politik  U101343

Välkomna nästan allaihopa (U101168)

Om främlingsfientlighet i Sverige.

Rasismens historia  U101228

Inkommande: Vår mörka historia

Om rasismens historia i Sverige.

Vem bestämmer? U101659

Sveriges riksdag W659

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då kan vi själva påverka vilka som ska sitta i Riksdagen och hur landet ska styras.

Vet hut: Makt! U100126-03

Om ungas politiska engagemang