Om oss

AV-Media

Vilken är AV-Medias roll och i vilka frågor kan man kontakta oss?

AV-Media är bildningsförvaltningens pedagogiska och tekniska medieresurs.

AV-Media erbjuder kvalitetssäkrade ljud- och bildläromedel samt stöd och kompetensutveckling inom film, media, IKT-pedagogik och AV-teknik.

Målet är att genom verksamhet riktad till pedagogerna skapa förutsättningar för eleverna att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande som därmed leder till förbättrat resultat och måluppfyllelse.

Genom att omvärldsbevaka, informera, inspirera, utbilda, supporta, samverka och delta i centrala kompetensutvecklingsinsatser bidrar AV-Media till att öka kompetensen inom medie- och IKT-området för pedagoger och elever i Trelleborgs kommun

Inom alla områden arbetar vi med metoder för att variera undervisningen och vi befinner oss hela tiden i fältet mellan lärarkompetens och digital kompetens.

Vi erbjuder utbildningspaket som föds ur en diskussion och vi bygger upp en lektion eller ett lektionspaket som passar inom respektive lärares kontext, med avseende på ålder och ämne eller kurs. Fokus ligger på hur eleverna ska arbeta med digitala material och media och vilka för- och nackdelarna är med metoderna i fråga.

 

Vi som jobbar här är:

Carina Espert – AV-assistent

Björn Gullberg – Medietekniker

Jonatan Folke – IKT-pedagog

Ola Nilsson – Medie/IKT- pedagog

Niclas Ingvarsson – Chef

 

Så här når ni oss:

Tfn 0410-73 32 71 kl. 08.30-16:00

E-post: av-centralen@trelleborg.se

Hemsida: www.trelleborg.se/av

Blogg: http://trelleborg.skolbloggen.se/

Facebook: http://www.facebook.com/gilla.avcentralen
Leave a Reply